Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

опо - Намерени са 170 думи от търсенето
опортюнистка - мн. опортюнистки, ж. Жена опортюнист.
проповедница - мн. проповедници, ж. Жена проповедник.
строполясвам - строполясваш, несв. и строполясам, св. Разг. Строполявам.
антропогенеза - (нлат. anthropogenesis по антропо- + генеза) Антроп.1. Процесът на възникване и развитие на човека.2. Дял от антропологията, който...
антропография - (по антропо- + -графия)Антроп.1. Дял от антропологията, който описва разновидностите на човечеството и географското им разпределен...
антропометрия - (по антропо- + -метрия)Дял от антропологията, който се занимава с измерването на човешкото тяло за научни и практически цели.// Пр...
антропоморфен - (фр. anthropomorphe от гр. anthropomorphos по антропо- + morphe 'вид, образ')Книж. Човекоподобен, човекообразен.
антропотеизъм - (но антропо- + гр. theos 'бог') Рел.1. Обоготворяване на човека.2. Представяне на бога в човешки образ.
монополизирам - монополизираш, несв. и св.; какво. 1. Установявам монопол, въвеждам монопол (в 1 знач.). Монополизираха търговията е алкохол. 2. О...
опозиционерка - мн. опозиционерки, ж. Жена опозиционер.
правдоподобен - правдоподобна, правдоподобно, мн. правдоподобни, прил. Който изглежда като истински, правдив; вероятен. Правдоподобна теория. // с...
проповедничка - мн. проповеднички, ж. Проповедница.
противоположа - противоположиш, мин. св. противоположих, мин. прич. противоположил, св. — вж. противополагам.
топономастика - само ед. Топонимия (в 1 знач.)
умопомрачавам - умопомрачаваш, несв. и умопомрача, св.; кого. Разстройвам разсъдъка, подлудявам. // прил. умопомрачен, умопомрачена, умопомрачено,...
умопомрачение - само ед. 1. Побърканост, неспособност за разбиране; лудост. 2. Прен. Силно объркване, заслепление, вълнение. Изпадам в умопомрачен...
чинопочитание - само ед. Остар. Учтиво отношение към по-старшите по чин.
скоропостижен - скоропостижна, скоропостижно, мн. скоропостижни, прил. Който застига бързо, неочаквано; внезапен. Скоропостижна смърт. Скоропостиж...
тежкоподвижен - тежкоподвижна, тежкоподвижно, мн. тежкоподвижни, прил. Който се движи или се придвижва трудно, тежко; трудноподвижен. // същ. тежк...
човекоподобен - човекоподобна, човекоподобно, мн. човекоподобни, прил. Който прилича на човек. Човекоподобна маймуна.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: