Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

мет - Намерени са 173 думи от търсенето
пресметлив - пресметлива, пресметливо, мн. пресметливи, прил. Който винаги прави нещо със сметка, за да се домогне до нещо. Пресметлив човек. /...
симетричен - симетрична, симетрично, мн. симетрични, прил. Който е проява на симетрия; съразмерен. Симетрични триъгълници.
херметичен - херметична, херметично, мн. херметични, прил. Който не пропуска въздух след затваряне. Херметична врата. // нареч. херметично.
асиметричен - асиметрична, асиметрично, мн. асиметрични.Който е лишен от симетрия.// същ. асиметричност.
биметализъм - (фр. bimetallisme по би- + лат. metallum 'метал')Фин. Парична система, при която два метала (злато и сребро) определят с...
времетраене - само ед.Срок, време, през което нещо става, трае, използва се.
вапориметър - (по лат. vapor 'пара' + -метър)Техн. Уред за измерване налягането на парите.
диаметрален - диаметрална, диаметрално, мн. диаметрални, прил. 1. Който се отнася до диаметър. 2. Прен. Противоположен, в най-голяма сила различ...
запаметявам - запаметяваш, несв. и запаметя, св.; какво. 1. Задържам в паметта си; запомням. 2. Мога да задържам в паметта си. Той запаметява це...
зашеметявам - зашеметяваш, несв. и зашеметя, се.; кого. Предизвиквам виене на свят, замайване или загуба на съзнание с удар, алкохол, силни преж...
метаморфоза - мн. метаморфози, ж. 1. Преминаване от една форма в друга чрез приемане на нов външен вид и функции. Метаморфоза на поповата лъжичк...
методически - методическа, методическо, мн. методически, прил. Методичен (в 1 знач.).
методология - мн. методологии, ж. 1. Учение за научния метод на познанието. 2. Съвкупност от методи, прилагани от една наука при изследвания. //...
металически - металическа, металическо, мн. металически, прил. Метален.
планиметрия - само ед. Спец. Дял на геометрията, изучаващ равнинните геометрични фигури.
равносметка - мн. равносметки, ж. 1. Окончателна сметка с отчитане на приходите и разходите; баланс. 2. Прен. Отчитане на всички положителни и...
радиометрия - само ед. 1. Дял от физиката, който се занимава със средствата и начините за измерване на лъчистата енергия. 2. Спец. Начин за търс...
антиметабола - (гр. antimetabola)Литер. Стилна фигура, при която във втория израз се повтарят думите от първия в обратен ред, напр. ям, за да жив...
калориметрия - само ед. Спец. Дял от физиката, в който се разглеждат методите за измерване на количеството топлина, което се поглъща или отделя п...
километричен - километрична, километрично, мн. километрични, прил. 1. Който се отнася до километър. 2. Прен. Разг. Който е прекалено дълъг. Килом...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: