Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

мет - Намерени са 173 думи от търсенето
аритметика - Спец. Дял от математиката, в който се изучават простите свойства на числата, изразени с цифри, и основните действия с тях.// прил....
амперметър - (фр. amperemetre по ампер + -метър)Физ. Уред за измерване силата на електрическия ток.
злопаметен - злопаметна, злопаметно, мн. злопаметни, прил. Който помни причиненото му зло и търси отмъщение. // същ. злопаметност, злопаметност...
микрометър - мн. микрометри, (два) микрометъра, м. Уред за измерване на малки линейни величини.
сантиметър - мн. сантиметри, (два) сантиметра, м. Мярка за дължина, равна на една стотна част от метъра. Шкафът е висок 80 сантиметра.
таксиметър - мн. таксиметри, (два) таксиметъра, м. Уред в такси за измерване на изминатия път и за посочване на сумата, която трябва да се запл...
термометър - мн. термометри, (два) термометъра, м. Уред за измерване на температурата. Медицински термометър. Термометър за въздуха.
хронометър - мн. хронометри, (два) хронометъра, м. 1. Астрономически прибор на точно измерване на времето. 2. Много точен часовник. 3. Такъв ча...
километраж - мн. километражи, (два) километража, м. 1. Само ед. Изминато за определено време разстояние, измерено в километри. Какъв километраж...
козметичен - козметична, козметично, мн. козметични, прил. 1. Който се отнася до козметика. Козметични средства. Козметични процедури. 2. Прен....
метеоролог - мн. метеоролози, м. Специалист по метеорология. // прил. метеороложки, метеороложка, метеороложко, мн. метеороложки.
методистка - мн. методистки, ж. Жена методист.
метрополия - мн. метрополии, ж. 1. Държава по отношение на нейните колонии или подчинени територии. 2. Главен град по отношение на провинцията.
металургия - само ед. 1. Наука за свойствата на металите и сплавите, която проучва начините за производство на метали и тяхната обработка. 2. И...
метафизика - само ед. Философско учение за неизменните и недостъпни за опита начала на света, в което явленията се разглеждат независимо едно о...
пометна се - пометнеш се, мин. св. пометнах се, мин. прич. пометнал се, св. — вж. помятам се.
сметкаджия - мн. сметкаджии, м. Разг. Пресметлив човек, който пресмята винаги своята изгода; скъперник. Голям сметкаджия. // прил. сметкаджийск...
междуметие - мн. междуметия, ср. Спец. В езикознанието - неизменяема част на речта, която изразява непосредствени чувства или наподобява природ...
безметежен - безметежна, безметежно, мн. безметежни.Обикн. в литературата и поезията - тих, спокоен, несмущаван от нищо.// нареч. безметежно.//...
метрически - метрическа, метрическо, мн. метрически, прил. Който се отнася до метър или до метрика, 2. • Метрическа система. Десетична мерна си...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: