Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

мет - Намерени са 173 думи от търсенето
отметна - отметнеш, мин. св. отметнах, мин. прич. отметнал, св. — вж. отмятам.
палмета - мн. палмети, ж. Спец. 1. Форма на короната на овощни или декоративни дървета във вид на ветрило или разтворена длан (като палмово ...
паметен - паметна, паметно, мн. паметни, прил. 1. Който се помни; незабравим. Паметно събитие. 2. Който напомня за нещо. Паметна плоча. Паме...
пометна - пометнеш, мин. св. пометнах, мин. прич. пометнал, св. — вж. помятам.
премета - преметеш, мин. св. преметох, мин. прич. премел, св. — вж. премитам.
сметало - мн. сметала, ср. Уред, състоящ се от няколко свързани заедно пръчки с по десет нанизани на тях топчета, който се използва за смята...
сметана - само ед. 1. Мазен слой на повърхността на млякото. 2. Същият продукт, отделен при обработка на млякото за самостоятелно приложение...
метиляв - метилява, метиляво, мн. метиляви, прил. Болен от метил. Метилява овца.
предмет - мн. предмети, (два) предмета, м. 1. Всяко материално явление; вещ. 2, Това, към което са насочени мислите, действията и чувствата;...
сметище - мн. сметища, ср. Място за изхвърляне на смет от район или селище; бунище. Сметището на града.
шеметен - шеметна, шеметно, мн. шеметни, прил. Който причинява шемет; замайващ. Шеметно пространство. Шеметен танц. // нареч. шеметно. // съ...
ватметър - (по ват + метър)Физ. Уред за измерване на мощността, консумирана на участък от електрическата верига.
диаметър - мн. диаметри, (два) диаметъра, м. 1. Отрязък от права линия, която минава през центъра на окръжност и свързва две точки от окръжно...
запаметя - запаметиш, мин. св. запаметих, мин. прич. запаметил, св. — вж. запаметявам.
зашеметя - зашеметиш, мин. св. зашеметих, мин. прич. зашеметил, св. — вж. зашеметявам.
земетръс - само ед. Земетресение.// прил. земетръсен, земетръсна, земетръсно, мн. земетръсни. Земетръсна зона.
кметство - мн. кметства, ср. 1. Само ед. Управление на община. 2. Сградата на това управление.
методика - мн. методики, ж. 1. Съвкупност от методи за обучение в нещо, за практическото извършване на някоя дейност. 2. Учебен предмет и уче...
металоид - мн. металоиди, м. Химичен елемент, който проявява метални свойства, но не е метал; неметал.
метафора - мн. метафори, ж. Спец. Стилна фигура, изразяваща се в преносна употреба на думите и словосъчетанията поради аналогия, сходство, ср...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: