Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

мет - Намерени са 173 думи от търсенето
метлар - метларят, метларя, мн. метлари, м. Човек, който прави метли и ги продава.
метраж - само ед. Изразена в метри дължина на нещо. Топовете с плат са е различен метраж.
помета - пометеш, мин. св. пометох, мин. прич. помел, св. — вж. помитам.
сметка - мн. сметки, ж. 1. Изчисление, пресмятане. Направих сметка — струва много скъпо. 2. Изразходена сума, обикн. в ресторант или за усл...
сметна - сметнеш, мин. св. сметнах, мин. прич. сметнал, св. — вж. смятам.
аметист - мн. аметисти, (два) аметиста.Полускъпоценен камък с виолетов или синьо-виолетов цвят от рода на кварца.
заметна - заметнеш, мин. св. заметнах, мин. прич. заметнал, св. — вж. замятам.
миномет - мн. миномети, (два) миномета, м. Минохвъргачка. // прил. минометен, минометна, минометно, мн. минометни. Минометна стрелба.
методик - мн. методици, м. Специалист по методика; човек, който познава добре методиката на науката, с която се занимава.
изметна - изметнеш, мин. св. изметнах, мин. прич. изметнал, се. — вж. измятам.
метиска - мн. метиски, ж. Жена метис.
метреса - мн. метреси, ж. Жена, издържана от своя любовник; държанка, любовница.
метален - метална, метално, мн. метални, прил. 1. Който е произведен от метал или съдържа метал. Метална пластина. 2. Който е присъщ на мета...
металик - прил., неизм. Цвят (обикн. на автомобил) с особен метален блясък. Купих си фиат металик.
метачка - мн. метачки, ж. Жена метач (в 1 знач.).
метрика - мн. метрики, ж. Извлечение за датата на раждане от книга, в която са заведени актовете за раждане.
наметка - мн. наметки, ж. 1. Наметало. 2. При плетене — добавяне на нова бримка, за да се разшири плетивото.
наметна - наметнеш, мин. св. наметнах, мин. прич. наметнал, св. — вж. намятам.
насмета - насметеш, мин. св. насметох, мин. прич. насмел, св. — вж. насмитам.
отметка - мн. отметки, ж. Знак, направен на нещо, например при броене; белег, бележка. Сложи отметка в списъка срещу заглавието на всяка про...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: