Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

мет - Намерени са 173 думи от търсенето
метал - мн. метали, (два) метала, м. Химическо вещество (или сплав), което притежава блясък, ковкост, електропроводимост и топлопроводимос...
метан - само ед. Безцветен блатен газ, образуван при гниене на организми, който избухва при запалване в кислородна среда.
метач - мн. метачи, м. 1. Човек, който мете. 2. Разг. Футболист, който играе зад защитната линия на своя отбор и има задача да изчиства из...
метла - мн. метли, ж. 1. Връзка, сноп от някои растителни стъбла, която се използва за почистване, за събиране на смет. 2. Растение, от ко...
метна - метнеш, мин. св. метнах, мин. прич. метнал, св. —- вж. мятам.
памет - паметта само ед., ж. 1. Способност да се запазва и възпроизвежда при необходимост някакво знание или впечатление. Добра памет. Си...
смета - сметеш, мин. св. сметох, мин. прич. смел, св. - вж. смитам.
измет - само ед. Разг. 1. Стари, непотребни вещи за изхвърляне. Не слагай тоя измет в мазето, изхвърли всичко. 2. Прен. Пренебр. Морално д...
метеж - мн. метежи, (два) метежа, м. Бунт, размирица. // прил. метежен, метежна, метежно, мн. метежни.
метил - само ед. 1. Заболяване, причинено от паразит, който се развива в черния дроб на овцете и други домашни животни. 2. Паразитът, койт...
метис - мн. метиси, м. 1. Дете от мъжки пол, родено от брак между родители от различни раси; мелез. 2. Дете от мъжки пол, родено от брак м...
шемет - само ед. 1. Разг. Световъртеж, замайване. Не можеше да се премести от шемета, който го беше обхванал. 2.Опиянение, унес, омая. Сла...
вметна - вметнеш, мин. св. вметнах, мин. прич. вметнал, св.— вж. вмятам.
гамета - (нлат. gameta по гр. gametes 'съпруг')Физиол. Полова клетка.
замета - заметеш, мин. св. заметох, мин. прич. замел, св. — вж. замитам.
късмет - мн. късмети, (два) късмета, м. Разг. 1. Само ед. Съдба, сполука, щастие. Имам късмет. Нямам капка късмет. Роден съм с голям късмет...
комета - мн. комети, ж. 1. Спец. В астрономията — небесно тяло с вид на мъгляво светещо петно с опашка; опашата звезда. Появата на комета с...
метеор - мн. метеори, (два) метеора, м. 1. Спец. В астрономията — неголямо небесно тяло, движещо се в междупланетното пространство, което п...
метода - мн. методи, ж. Метод.
измета - изметеш, мин. св. изметох, .мин. прич. измел, св. — вж. измитам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: