Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лит - Намерени са 159 думи от търсенето
политология - само ед. Спец. Наука и научна дисциплина, която се занимава с изучаване на политическата организация и политическия живот на общес...
хулителство - мн. хулителства, ср. Хулителска проява.
утилитаризъм - само ед. Спец. Направление в етиката, което смята ползата за основа на нравствеността и критерии за човешките постъпки.
космополитен - космополитна, космополитно, мн. космополитни, прил. 1. Който се отнася до космополит. Космополитен стил на живот. 2. В който има х...
литографирам - литографираш, несв. и св. Отпечатвам по литографски начин. // същ. литографиране, ср.
метрополитен - мн. метрополитени, (два) метрополитена, м. Метро.
разделителен - разделителна, разделително, мн. разделителни, прил. Който служи за разделяне. Разделителна линия.
реабилитация - само ед. 1. Възстановяване на авторитета и достойнството на някого. 2. Спец. Заличаване на присъда, свързано с възстановяване на г...
реабилитирам - реабилитираш, несв. и св.; кого. Правя реабилитация. Реабилитираха го след смъртта му, но каква полза.
позволително - мн. позволителни, ср. Писмен документ от упълномощена инстанция, който позволява на някое лице да направи нещо; разрешително.
увеселителен - увеселителна, увеселително, мн. увеселителни, прил. Който е предназначен за увеселение. Увеселителен парк. Увеселително заведение.
изчислителен - изчислителна, изчислително, мн. изчислителни, прил. 1. Който се отнася до изчисление. Изчислителна работа. 2. Който извършва изчис...
впечатлителен - впечатлителна, впечатлително, мн. впечатлителни, прил.Който лесно се поддава на впечатления; чувствителен. Впечатлително момче.// ...
задоволителен - задоволителна, задоволително, мн. задоволителни, прил. Който задоволява за известни условия или обстоятелства. Успехът и по матема...
кръвопролитие - мн. кръвопролития, ср. Проливане на кръв, жестоко избиване на хора. Кръвопролитието на войната. Катастрофата е придружена с кръвоп...
тоталитаризъм - само ед. Качество на тоталитарен.
литературовед - мн. литературоведи, м. Специалист, учен по литературознание. // прил. литературоведски, литературоведска, литературоведско, мн. ли...
определителен - определителна, определително, мн. определителни, прил. Който служи за определение или съдържа определение. • Определителен член. С...
милитаризация - само ед. Проявяване на милитаризъм.
психоаналитик - мн. психоаналитици, м. Специалист консултант в областта на психоанализата.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: