Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лит - Намерени са 159 думи от търсенето
разпределител - разпределителят, разпределителя, мн. разпределители, (два) разпределителя, м. 1. Приспособление към машина, което служи за разпред...
рехабилитатор - мн. рехабилитатори, м. Медицинско лице, което се занимава с рехабилитация.
рехабилитация - само ед. Комплекс от методи за лечение (бани, масажи, нагревки и др.), с които се възстановява нормалното състояние на организма с...
политикономия - само ед. Наука за производствените отношения и икономическите закони, действащи в различните общества; политическа икономия.
космополитизъм - само ед. Теория, която провъзгласява човека за жител на света за сметка на националната му култура и традиции.
космополитичен - космополитична, космополитично, мн. космополитични, прил. 1. Който се отнася до космополит и космополитизъм. Космополитично същест...
политиканствам - политиканстваш, несв. Проявявам се като политикан.
транслитерация - само ед. Спец. В езикознанието - предаване на букви от една азбука чрез букви от друга азбука, без оглед на оригиналния им изговор...
транслитерирам - транслитерираш, несв. и се.; какво. Правя транслитерация.
политехнически - политехническа, политехническо, мн. политехнически, прил. Който дава практически знания. Политехническо образование.
антимилитаризъм - (по анти- + милитаризъм)Полит. Обществено течение, противостоящо на милитаризма.// Прил. антимилитаристичен и антимилитаристически...
демилитаризация - само ед. Политическа доктрина за ликвидиране на въоръжените сили и военното производство; разоръжаване.
демилитаризирам - демилитаризираш, несв. и св.; какво. Извършвам демилитаризация.
литературоведка - мн. литературоведки, ж. Жена литературовед.
незадоволителен - незадоволителна, незадоволително, мн. незадоволителни, прил. Който не задоволява определени изисквания, недостатъчен. Незадоволите...
неопределителен - неопределителна, неопределително, мн. неопределителни, прил. Спец. Който изразява или съдържа неопределеност. Неопределйтелни мест...
литературознание - само ед. Наука за художествената литература. Постиженията на нашето литературознание.
политиканствувам - политиканствуваш, несв. Политиканствам.
електронноизчислителен - електронноизчислителна, електронноизчислително, мн. електронноизчислителни, прил. • Електронноизчислителна машина. Спец. Електронн...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: