Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лит - Намерени са 159 думи от търсенето
преплитам - преплиташ, несв. и преплета, св.; какво. 1. Разплитам и плета отново същото или със същия материал. Преплитам шал. 2. Заплитам, вп...
радикулит - само ед. Спец. Възпаление на коренчетата на нервите на гръбначния мозък.
разплитам - разплиташ, несв. и разплета, св.; какво. Развалям нещо оплетено или оправям нишки или др. под. на нещо заплетено. Разплитам коса. ...
хулителка - мн. хулителки, ж. Жена хулител.
политичен - политична, политично, мн. политични, прил. Който умее да се справя с трудни положения; дипломатичен. // същ. политичност, политичн...
повелител - повелителят, повелителя, мн. повелители, м. Човек, който заповядва; господар.
политолог - мн. политолози, м. Специалист по политология.
везикулит - (нлат. vesiculitis)Мед. Възпаление на семенните мехурчета.
избелител - избелителят, избелителя, мн. избелители, (два) избелителя, м. Спец. Химически препарат, който избелва.
алитерация - мн. алитерации.В литературата - повторение на едни и същи по звучене съгласни звукове, което се използва като поетическо средство.
аналитичен - мн. аналитични.1. Който се отнася до анализ.2. За качество на човек - който умее да анализира.
аполитичен - аполитична, аполитично, мн. аполитични.Който е безраличен към въпросите на текущата политика и се държи настрана от нея.// същ. ап...
аполитизъм - (фр. apolitisme по гр. apolitikos 'неполитичен' + -изъм)Полит. Неучастие или безразличие към политиката; аполитичност.//...
политеизъм - само ед. Религия, в която има много богове; многобожие. // прил. политеистичен, политеистична, политеистично, мн. политеистични.
електролит - само ед. Спец. Вещество, което в разтвор или в разтопено състояние провежда електрически ток и едновременно с това се разлага от н...
космополит - мн. космополити, м. 1. Човек, който поради професията си живее и/или работи в различни страни. 2. Привърженик на космополитизма. 3...
литография - само ед. 1. Отпечатване на картини, плакати и др. с плоската страна на варовит камък, на който предварително са очертани. 2. Прен....
митрополит - мн. митрополити, м. Висше почетно звание на епископ, който управлява митрополия, епархия. // прил. митрополитски, митрополитска, м...
литература - само ед. 1. Съвкупност от писмени произведения на един народ, на една епоха или изобщо. Събитието е отбелязано в литературата от т...
манталитет - само ед. Начин на мислене, обусловен от степента на културното развитие на отделния човек. Еснафски манталитет.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: