Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лит - Намерени са 159 думи от търсенето
милитарист - мн. милитаристи, м. Лице, което провежда милитаризъм.
умалителен - умалителна, умалително, мн. умалителни, прил. 1. Който умалява. Умалителна леща. 2. Спец. В граматиката за форма или наставка - с ...
утилитарен - утилитарна, утилитарно, мн. утилитарни, прил. Който е насочен към практическата полза от нещо; практичен.
плиткоумен - плиткоумна, плиткоумно, мн. плиткоумни, прил. Който не е много умен; глупав.
умолителен - умолителна, умолително, мн. умолителни, прил. Който съдържа и/или изразява молба. Умолителен поглед. // нареч. умолително. Гледам ...
числителен - числителна, числително, мн. числителни, прил. • Числително име/Числително. Спец. Част на речта, която показва количеството или пор...
геополитика - само ед.Наука за взаимодействието на географски и политически фактори.// прил. геополитически.
генералитет - (нем. Generalitat по лат. generalis 'общ') Воен.1. Висш команден състав на армия.2. Генералите в една армия.
закалителен - закалителна, закалително, мн. закалителни, прил. Който е предназначен да закалява. Закалителни процедури.
запалителен - запалителна, запалително, мн. запалителни, прил. 1. Който служи да запалва. Запалителни бомби. 2. Който се запалва много лесно. Ту...
милитаризъм - само ед. Политика, водеща до усилване на военната сила и власт със завоевателни цели. // прил. милитаристичен, милитаристична, мил...
съжалителен - съжалителна, съжалително, мн. съжалителни, прил. Който изразява съжаление. Съжалителна усмивка. // нареч. съжалително. Погледна съ...
литераторка - мн. литераторки, ж. Жена литератор.
неутралитет - само ед. 1. Ненамеса, невмешателство. 2. Положение на държава, която не участва във война и не подпомага воюващите страни. Пазя не...
повелителка - мн. повелителки, ж. Жена повелител.
политиканка - мн. политиканки, ж. Пренебр. Жена политикан.
специалитет - мн. специалитети, (два) специалитета, м. Обикн. за ядене — приготвено специално, с необикновен вкус. Па коктейла имаше различни сп...
тоталитарен - тоталитарна, тоталитарно, мн. тоталитарни, прил. Който е диктаторски, който потиска демократичните права и свободи на личността. Т...
отделителен - отделителна, отделително, мн. отделителни, прил. Който служи за отделяне. Отделителна система.
отоплителен - отоплителна, отоплително, мн. отоплителни, прил. 1. Който е предназначен за отопление. Отоплителни уреди. 2. През който се използв...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: