Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лит - Намерени са 159 думи от търсенето
влитам - влиташ, несв. и влетя, св.1. Летейки, провиквам някъде.2. Прен. Влизам стремително; нахълтвам. Той направо влетя в стаята.
плитък - плитка, плитко, мн. плитки, прил. 1. Който има малко разстояние от повърхността до дъното. Плитък залив. Плитък поток. Плитка чини...
неолит - само ед. Вторият етап от каменната епоха; новокаменна епоха.
литраж - само ед. Обем на съд, изразен в литри.
литвам - литваш, несв. и литна, св. За птица, самолет — понасям се във въздуха, излитам. Птицата литна от клона.
плитка - мн. плитки, ж. 1. Вид прическа — преплетена коса. Гръцка плитка. 2. Преплетена по такъв начин опашка или грива (на кон). 3. Сплете...
полит- - Първа част от съкратени сложни думи със значение политически, напр. политемигрант, политкомисар, политпросвета, политзатворник, по...
бакелит - Вид пластмаса с добри изолационни свойства, поради което се употребява широко в електропромишлеността.// прил. бакелитов.
вплитам - вплиташ, несв. и вплета, св.1. К какво. Вмъквам с плетене.2. Какво. Сплитам, заплитам. Вплитаме ръце.3. Прен. Прибавям в разказ, б...
галалит - (по гр. gala 'мляко' + -лит)Хим. Име на първата пластмаса, получена през 1879 - изкуствен рог, използван за копчета, гре...
делитба - мн. делитби, ж. 1. Поделяне на имущество; делба. 2. Класификация въз основа на общи признаци; разпределение. // прил. делитбен, де...
долитам - долиташ, несв. и долетя, св. 1. Пристигам, летейки. Врабчето долетя при мен. Самолетите долитаха на летището. Долетях от Русе. 2. ...
залитам - залиташ, несв. и залитна, св. 1. Загубвам равновесие, накланям се да падна; олюлявам се. Беше пиян и залиташе на всяка крачка. 2. ...
залитна - залитнеш, мин. св. залитнах, мин. прич. залитнал, св. — вж. залитам.
дяволит - дяволита, дяволито, мн. дяволити, прил. 1. Който умее да се шегува, често се закача; хитър, закачлив, остроумен. Дяволита мома. 2....
молител - молителят, молителя, мн. молители, м. Лице, което отправя молба.
монолит - само ед. 1. Предмет, изсечен от единен по състав камък. 2. Голям каменен блок. 3. Прен. Нещо здраво, мощно, споено. // прил. монол...
оплитам - оплиташ, несв. и оплета, св.; какво. 1. Плета около нещо; изплитам, плета докрай. Оплете дамаджаната. Ще му оплета едни ръкавици. ...
излитам - излиташ, несв. и излетя, св. 1. За птица, самолет и под. — отделям се от земята или от някакво място. Птиците излитаха и бързо се ...
налитам - налиташ, несв. и налетя, св. 1. Спускам се бързо върху някого или нещо. Кучетата налетяха върху ранения елен. 2. Стремя се към нещ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: