Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ира - Намерени са 865 думи от търсенето
аташирам - аташираш.Зачислявам към официално лице или мисия.
афиширам - афишираш.1. Разгласявам чрез афиши.2. Прен. Изкарвам на показ, изтъквам, натрапвам.
америрам - (фр. amerrir)Мор. Кацам върху вода (за хидроплан и др.).
афилирам - (фр. affilier от срвеклат. affilio 'осиновявам')1. Юр. Осиновявам.2. Прен. Приемам за член в дружество, присъединявам.
бламирам - бламираш, несв. и св.: кого.1. Свалям от ръководен пост чрез гласуване.2. Прен. Провалям, излагам.// същ. блам, бламът, блама.
блокирам - блокираш, несв. и св.1. Какво/що. Правя блокада; обкръжавам, изолирам, изключвам, ограничавам.2. Какво/що. Правя запор (на суми, и...
блъфирам - блъфираш, несв. и св.Правя блъф, служа си с блъф.
бродирам - бродираш.Правя бродерия; веза.
брониран - бронирана, бронирано, мн. бронирани.Който е покрит с броня или е снабден с броня.
вибрирам - вибрираш, несв. и св.1. Произвеждам вибрации.2. Изпитвам вибрация, трептя.3. Какво. Уплътнявам с вибратор. Вибрирам бетон.
възпирам - възпираш, несв. и възпра, св.1. Остар. Кого/какво. Спирам, задържам.2. Кого. Уговарям да не извърши, попречвам. Не мога повече да ...
гримирам - гримираш, несв. и св.; кого/какво.Слагам грим. Гримирам лицето си. Гримираха го.- гримирам се.Гримирам сам себе си. Не обича да се...
гарнирам - гарнираш, несв. и св.; какво.1. Слагам гарнитура (в 1 и 2 знач.).2. Прен. Украсявам разказ, изложение с интересни, любопитни подро...
гипсирам - гипсираш, несв. и св.; какво.1. Измазвам, закрепям с гипс.2. Спец. В медицината — поставям в гипсова превръзка. Лекарят ми гипсира...
гравирам - гравираш, несв. и св.; какво.Правя гравировка.// същ. гравиране, ср
градирам - градираш, несв. и св.; какво.Подреждам в степени; степенувам. Умея да градирам нещата.// същ. градиране, ср.
гресирам - гресираш, несв. и св.; какво.Смазвам с грес.// същ. гресиране, ср. Колата има нужда от гресиране.
групирам - групираш, несв. и св.; какво/кого.Разпределям в групи.— групирам се.Събирам се, подреждам се или се деля в група.// същ. групиране...
гофрирам - (фр. gaufrer) Техн.1. Нагъвам вълнообразно ламарина, картон и др.2. Отпечатвам релефни фигури на плат, кожа и др.
дресирам - дресираш, несв. и св. 1. Какво. Обучавам животно да изпълнява заповеди. 2. Прен. Разг. Кого. Насаждам навици според своята воля. Т...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: