Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ира - Намерени са 865 думи от търсенето
спираловиден - спираловидна, спираловидно, мн. спираловидни, прил. Който има вид на спирала.
стабилизирам - стабилизираш, несв. и св.; какво/ кого. Правя да стане стабилен; укрепвам, заздравявам, закрепвам. Стабилизирам машина. Стабилизир...
телеграфирам - телеграфираш, несв. и св. Изпращам телеграма. Трябва да телеграфирам вкъщи. // същ. телеграфиране, ср.
теоретизирам - теоретизираш, несв. и св. Разсъждавам теоретически, без връзка с практиката. // същ. теоретизиране, ср.
тиранствувам - тиранствуваш, несв. Тиранствам.
фалшифицирам - фалшифицираш, несв. и св.; какво. 1. Подправям, имитирам с цел да бъде прието за истинско. Фалшифицирам пари. 2. Прен. Съзнателно ...
формализирам - формализираш, несв. и св. какво. Държа за формата, издигам за основен критерий формата, а не съдържанието. Престанете да формализи...
фотографирам - фотографираш, несв. и св.; кого/ какво. Правя фотографска снимка с апарат; снимам. Фотографирам хора. — фотографирам се. Правя си ...
функционирам - функционираш, несв. и св. Извършвам, изпълнявам функция; действам, работя. Машината функционира. Организацията функционира. // същ...
хербаризирам - хербаризираш, несв. какво. Изсушавам по специален начин растения. Хербаризирам цветя. // същ. хербаризиране, ср.
хигиенизирам - хигиенизираш, несв. и св.; какво. Привеждам в съответствие с хигиенните изисквания. Хигиенизирам сградата. // същ. хигиенизиране, ...
хипнотизирам - хипнотизираш, несв. и св.; кого. Правя да изпадне в състояние на хипноза. Хипнотизираха го с поглед. // същ. хипнотизиране, ср.
шаблонизирам - шаблонизираш, несв. и св.; какво. Лишавам от оригиналност, изразителност; опростявам. // същ. шаблонизиране, ср.
шампанизирам - шампанизираш, несв. и св.; какво. Газирам вино, за да наподобява шампанско. // същ. шампанизиране, ср.
автоматизирам - автоматизираш.Внедрявам и употребявам автоматични машини в производството. - автоматизирам се. Превръщам се в автомат; върша нещо ...
администрирам - администрираш.1.Управлявам, ръководя.2. Пренебр. Управлявам бюрократично, формално, без да навлизам в същината на работата.
аклиматизирам - аклиматизираш.Приспособявам се към нови климатични условия.
алкохолизирам - алкохолизираш.1. Насищам с алкохол.2. Приучавам към пиене на алкохол. - алкохолизирам се.
абсолютизирам - (по лат. absolutus 'съвършен, пълен' + -ирам)1. Книж. Правя безусловен, поставям като безусловно начало.2. Отивам до кра...
антирабически - (фр. antirabique по анти- + лат. rabies 'бяс')Мед. Противобесен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: