Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ира - Намерени са 865 думи от търсенето
колекционирам - колекционираш, несв. и св.; какво. Събирам предмети в колекция. Колекционирам старинни сребърни съдове.
компрометирам - компрометираш, несв. и се.; кого/ какво. Излагам, уронвам престиж с думи или постъпки. С държанието си ме компрометираш. — компром...
конкретизирам - конкретизираш, несв. и св.; какво. Уточнявам, изяснявам, правя конкретен. — конкретизирам се. Ставам по-точен, по-ясен, по-конкрет...
конспираторка - мн. конспираторки, ж. Жена конспиратор.
кореспондирам - кореспондираш, несв. и св. 1. С кого. Водя кореспонденция, преписка. Кореспондирам с приятелката си от Канада. 2. С какво. Отговар...
монополизирам - монополизираш, несв. и св.; какво. 1. Установявам монопол, въвеждам монопол (в 1 знач.). Монополизираха търговията е алкохол. 2. О...
интерпретирам - интерпретираш, несв. и св.; какво. Правя тълкуване на нещо, обикн. при пресъздаването му. Интерпретирам моменти от романа по свой ...
капитализирам - капитализираш, несв. и св.; какво. В икономиката - превръщам в капитал. Ще капитализирам всички лихви. - капитализирам се. Превръщ...
карамелизирам - карамелизираш, несв. и св.; какво. Превръщам захар или гликоза в карамел. — карамелизирам се. Превръщам се в карамел.
кристализирам - кристализираш, несв. и св. 1. Кристализирам се. 2. Прен. Премръзвам, вкочанявам се от студ.
натурализирам - натурализираш, несв. и св. Предоставям граждански права на чужденец. — натурализирам се. Приемам чуждо гражданство.
неутрализирам - неутрализираш, несв. и св.; какво/кого. 1. Извършвам неутрализация. 2. Прен. Обезвреждам.
проанализирам - проанализираш, несв. и св.; какво. Анализирам докрай.
пастьоризирам - пастьоризираш, несв. и св.; какво. Спец. Обезвреждам течности чрез загряване до определена температура и охлаждане. Пастьоризирам ...
популяризирам - популяризираш, несв. и св.; какво. Правя популярен.
приравнителен - приравнителна, приравнително, мн. приравнителни, прил. Който служи за приравняване. Приравнителен изпит.
пропагандирам - пропагандираш, несв. и св. Правя пропаганда.
реванширам се - реваншираш се, несв. и св. Отплащам се, възвръщам (за) услуга, помощ и др.
регламентирам - регламентираш, несв. и св.; какво. Установявам регламент; уреждам, узаконявам.
резервирам се - резервираш се, несв. и св. Проявявам въздържаност, сдържаност.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: