Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ира - Намерени са 865 думи от търсенето
ангажирам - ангажираш.1. Уговрям, запазвам предварително.2. Поставям в залог; влагам, залагам.3. Наемам лице за извършване на работа; обвързва...
анексирам - анексираш.Извършвам анексия; подлагам на анексия.
анкетирам - анкетираш.Правя анкета.
апликирам - апликираш.Правя апликация.
аплодирам - аплодираш.Одобрявам или приветствам чрез ръкопляскания; ръкопляскам.
апробирам - апробираш.1. Давам официално одобрение.2. Допускам студент до стажантска практика.
аранжирам - аранжираш.Правя аранжимент; подлагам на аранжимент.
асистирам - асистираш.Извършвам работа като асистент; помагам.
асоциирам - асоциираш.Свързвам по асоциация.
асоцииран - асоциирана, асоциирано, мн. асоциирани.Присъединен, сдружен.
аспиратор - мн. аспиратори, (два) аспиратора.Уред за всмукване на въздух, течности, вещества и др.; всмукател.
аспирация - мн. аспирации.1. Стремеж към нещо, домогване, претенция.2. Всмукване, изтегляне на въздух, течности, вещества и др.
аспирирам - аспирираш.Имам аспирации, проявявам аспирации.
атестирам - атестираш.Давам атестация; правя, провеждам атестация.
афектирам - афектираш.Предизвиквам афект. - афектирам се. Изпадам в афект.
анонсирам - (фр. annoncer)Съобщавам, известявам.// Същ. анонсиране.
балотирам - балотираш, несв. и св.; за кого или кого.Подлагам на балотаж.
бетонирам - бетонираш, несв. и св.Изливам, наливам бетон.
бланширам - бланшираш, несв. и св. какво.Подлагам на бланшировка.// същ. бланширане, ср.
блиндирам - блиндираш, несв. какво.Прикривам с блиндаж.• Блиндирана кола. Покрита с брони кола за предпазване от поражение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: