Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ира - Намерени са 865 думи от търсенето
перифразирам - перифразираш, несв. и св.; какво/кого. Предавам със свои думи, описателно чужда мисъл.
пиратствувам - пиратствуваш, несв. Пиратствам.
преноменирам - преномерираш, несв. и св.; какво. Номерирам отново.
префасонирам - префасонираш, несв. и св.; какво. Придавам на нещо нов вид, нов фасон.
приватизирам - приватизираш, несв. и св.; какво. Правя приватизация.
проституирам - проституираш, несв. и св. 1. Упражнявам професия на проститутка. 2. Прен. С какво. Служа си с нещо възвишено за постигане на низки...
протоколирам - протоколираш, несв. и св. 1. Съставям протокол (в 1 и 2 знач.). 2. Какво. Записвам в протокол (в 1 и 2 знач.). Протоколирам щети.
радиофицирам - радиофицираш, несв. и св.; какво. Снабдявам, обзавеждам с приспособления за радиовръзка. Радиофицирахме района.
разпростирам - разпростираш, несв. и разпростра, св.: какво. Простирам върху голяма територия; разстилам. — разпростирам се/разпростра се. 1. Про...
реабилитирам - реабилитираш, несв. и св.; кого. Правя реабилитация. Реабилитираха го след смъртта му, но каква полза.
реваксинирам - реваксинираш, несв. и св.; какво/ кого. Повторно ваксинирам.
рекултивирам - рекултивираш, несв. и св.; какво. Спец. Подлагам на рекултивация. // същ. рекултивиране, ср.
репродуцирам - репродуцираш, несв. и св.; какво. Правя репродукция; възпроизвеждам.
ретранслирам - ретранслираш, несв. и св.; какво. Препредавам.
стерилизирам - стерилизараш, несв. и св. 1. Какво. Обеззаразявам хранителни стоки, инструменти, превързочни материали и др. 2. Разг. Какво. Консе...
санкционирам - санкционираш, несв. и св.; кого/ какво. 1. За по-висша инстанция — давам санкция, утвърждавам, одобрявам решение, наредба. 2. Нака...
сигнализирам - сигнализираш, несв. и св. Давам сигнал. При пожар сигнализирайте веднага в противопожарната служба.
символизирам - символизираш, несв. и св.; какво. Символ съм на нещо; изпълнявам функция на символ. Сърцето символизира любов.
симпатизирам - симпатизираш, несв. и св.; на кого/на какво. Изпитвам или проявявам симпатия. Много хора му симпатизират.
славянизирам - славянизираш, несв. и св.; кого/ какво. Придавам славянски характер на някого или на нещо. — славянизирам се. Придобивам славянски...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: