Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ение - Намерени са 404 думи от търсенето
просветление - само ед. Яснота в съзнанието и в душата; вътрешна хармония.
снизхождение - само ед. Снизходителност. Отнасям се със снизхождение. Усмихвам се със снизхождение.
телосложение - мн. телосложения, ср. Строеж, конструкция на тялото, свързана с определени пропорции. Мъжко телосложение.
земетресение - мн. земетресения, ср. Колебания на земната кора поради разместване на земните пластове; земетръс. Има земетресение. Силно земетрес...
въодушевление - само ед.Душевен подем, повдигнато настроение за дейност; ентусиазъм. Работя с въодушевление.
кръвосмешение - само ед. Полова връзка между близки роднини.
попълзновение - мн. попълзновения, ср. Скрито намерение, скрит стремеж, опит да се направи нещо лошо. Чужди попълзновения.
превъплащение - мн. превъплъщения, ср. Превъплътяване.
присъединение - мн. присъединения, ср. Съединение, присъединяване.
съпротивление - мн. съпротивления, ср. 1. Съпротива, противопоставяне. 2. Спец. Във физиката — сила, която намалява големината на електрическия то...
волеизявление - мн. волеизявления, ср.Изразяване на собствена воля, на желание.
недоразумение - мн. недоразумения, ср. 1. Погрешно разбиране за нещо, грешка. Поради недоразумение сме се разминали. 2. Разг. Спор, караница, преп...
олицетворение - мн. олицетворения, ср. 1. Олицетворяване. 2. Спец. Художествен похват, свързан с придаване на човешки качества на животни и предме...
подразделение - мн. подразделения, ср. 1. Йерархически зависим елемент на цялото. 2. Организационна или стопанска единица в състава на по-голяма ч...
постановление - мн. постановления ср. 1. Официално разпореждане със сила на закон. Постановление на Министерския съвет. 2. Съдебно решение.
представление - мн. представления, ср. 1. Изпълняване на сценично произведение, програма; спектакъл. Театрално представление. 2. Остар. Представа.
пренапрежение - само ед. Много силно напрежение (в 1 знач.).
разграничение - мн. разграничения, ср. Отделяне на едно от друго; прокарване на граница.
разпределение - мн. разпределения, ср. 1. Разпределяне. Разпределение на помощи. 2. Начин на разпределяне. 3. Програма, план за бъдеща работа с ра...
умозаключение - мн. умозаключения, ср. Заключение, направено на основата на няколко съждения. Правя умозаключение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: