Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ение - Намерени са 404 думи от търсенето
поръчение - мн. поръчения, ср. Възлагане на задача, обикн. направено в официална форма.
съобщение - мн. съобщения, ср. 1. Това, което се съобщава; известие. Радиото предаде съобщение за срещата. 2. Обикн. мн. Възможност за общуван...
съжаление - мн. съжаления, ср. 1. Чувство на жал, на състрадание към някого. Изпитвам съжаление към него. Видът й будеше съжаление у всички. 2...
съчинение - мн. съчинения, ср. 1. Литературно, научно или друго произведение. Оригинално музикално съчинение. Събрани съчинения. 2. Вид писмен...
твърдение - мн. твърдения, ср. Това, което се твърди, което се отстоява като мнение. Нелепо твърдение. Обидно твърдение.
удължение - мн. удължения, ср. Това, с което нещо се удължава.
двоумение - мн. двоумения, ср. Състояние на нерешителност, раздвоеност; колебание. След дълги двоумения реши да тръгва.
донесение - мн. донесения, ср. 1. Служебно съобщение в устна или писмена форма, което е отправено към висшестоящите. Правя донесение. 2. Донос...
изложение - мн. изложения, ср. 1. Само ед. Предаване (устно или писмено) на мисли и разсъждения. Написах едно изложение за природата на Виетна...
озлобение - само ед. Озлобление.
обвинение - мн. обвинения, ср. 1. Приписване вина на някого. Обвинение в измама. 2. Само ед. Обвиняваща страна в съдебен процес. Свидетел на о...
обобщение - мн. обобщения, ср. Извод, направен въз основа на някакви факти. Философско обобщение.
обозрение - само ед. Преглед, обзор.
обявление - мн. обявления, ср. Обява.
обяснение - мн. обяснения, ср. 1. Обясняване. Виж обяснението на задачата. 2. Писмено или устно изложение за оправдание. Пиша обяснение за отс...
огорчение - мн. огорчения, ср. Неприятност, мъка, душевна болка, обида.
одобрение - мн. одобрения, ср. 1. Одобряване. 2. Похвала, положително изказване за нещо. Проектът получи одобрение.
оживление - само ед. Положение на раздвижване, усилено движение, оживеност; въодушевление, възбуда. Празнично оживление.
означение - мн. означения, ср. Знак, белег, указание. Върху всеки кашон има означение как да се съхранява.
окисление - само ед. Спец. Химически процес, при който различни вещества взаимодействат с кислорода.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: