Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ение - Намерени са 404 думи от търсенето
деление - мн. деления, ср. 1. Разделяне на части. Деление на литературата по жанрове. 2. Разстоянието между две черти от скалата на измерват...
лишение - мн. лишения, ср. Обикн. мн. Оскъдица, ограничаване, недостиг. Живея в лишения. Търпя лишения. Подлагам се на лишения.
лечение - мн. лечения, ср. Лекуване. На лечение съм. Отивам на лечение.
решение - мн. решения, ср. 1. Само ед. Решаване. Решението е трудно. 2. Заключение, извод от нещо. Не стигнахме до конкретно решение. 3. Пос...
селение - мн. селения, ср. Остар. Място за живеене, жилище. Небесни селения.
сечение - мн. сечения, ср. 1. Фигура, образувана при пресичане на тяло с равнина. Напречно сечение. 2. Площ на такава фигура. Разрез с по-го...
течение - мн. течения, ср. 1. Поток вода или въздух, който се движи. Водно течение. Топли течения. Студено въздушно течение. 2. Въздушно дви...
явление - мн. явления, ср. 1. Форма, в която се проявява същността на нещо. Природни явления. 2. Нещо, което става; проява, случай, събитие....
владение - мн. владения, ср.1. Територия, която е под нечия власт. Обширни владения.2. Обширен имот, който е притежание на някого. Това са ча...
давление - мн. давления, ср. Натиск, насилие върху нечия воля или убеждения. Под чуждо давление.
забвение - само ед. Забрава. Потъвам в забвение.
знамение - мн. знамения, ср. Необикновено природно явление или случка, тълкувани като знак за значимо събитие; поличба.
значение - мн. значения, ср. 1. Смисъл, съдържание на дума, явление, символ. 2. Стойност, ценност на някого или нещо. Значението на тази случ...
вълнение - мн. вълнения, ср.1. Само ед. Движение на вълни по водна повърхност.2. Прен. Само ед. Душевно безпокойство. Очаквам с вълнение резу...
кръщение - мн. кръщения, ср. Християнски обред за даване на име на дете. • Бойно кръщение. Първо участие в бой или в някаква важна дейност.
съждение - мн. съждения, ср. 1. Спец. Във философията — мисловен акт, при който се утвърждава нещо, което може да бъде истинно или неистинно....
съмнение - мн. съмнения, ср. 1. Неувереност в истинността на нещо. Поставям под съмнение. 2. Предположение за нещо неприятно, лошо; подозрени...
търпение - само ед. 1. Способност да се търпи. Имайте малко търпение. Губя търпение. 2. Настойчивост, упоритост при работа. С търпение и труд...
брожение - мн. брожения.Обществено недоволство, вълнение.
вложение - мн. вложения, ср.Пари, които се влагат в нещо, от което се очаква печалба, полза. Това е добро вложение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: