Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ение - Намерени са 404 думи от търсенето
унижение - мн. унижения, ср. 1. Унижаване. Подлагам на унижения. Изживявам големи унижения. 2. Постъпка, която унижава. Устройвам унижения.
утешение - само ед. 1. Утешаване. 2. Утеха.
влечение - само ед.1. Стремеж, наклонност. Имам влечение.2. Стремеж за интимна близост.
движение - мн. движения, ср. 1. Спец. Във философията — форма на съществуване на материята, която е в непрекъснат процес на развитие. 2. Всяк...
единение - само ед. 1. Единство, сплотеност. 2. Уединение, усамотеност. В единение.
сведение - мн. сведения, ср. 1. Известие, новина, информация, предадени от някъде. Получавам сведения от фронта. Изпращам сведения. Нямам ник...
смешение - само ед. Смесица; смесване.
смирение - само ед. 1. Покорство, кротост, скромност. 2. Спокойствие. Обзема ме смирение.
стечение - само ед. Събиране на едно място; струпване, натрупване, съвпадение. По стечение на обстоятелствата. Стечение на факти.
тежнение - мн. тежнения, ср. Склонност към нещо; стремеж, влечение, желание. Ние имаме различни тежнения.
дразнение - мн. дразнения, ср. Въздействие върху живия организъм, което се изразява във възбуждането му, както и самото възбуждане. Неприятни ...
заколение - само ед. Обикн. водя/ отивам/ изпращам на заколение - като че ли на смърт, гибел, на тежки страдания. Водят народа на заколение. В...
заведение - мн. заведения, ср. 1. Търговско предприятие за обществено хранене и/или за увеселение (ресторант, дискотека и др.). Всички заведен...
заточение - само ед. 1. Особено тежко наказание (по време на Турската империя, през някои периоди в Русия), обикн. по политически причини, със...
заявление - мн. заявления, ср. 1. Остар. Административно оформен документ, отправен към институция, учреждение и под., съдържащ молба (за назн...
изпарение - мн. изпарения, ср. Пара, която се отделя при изпаряване. След дъжда започнаха изпаренията. В кухнята винаги има различни изпарения...
въведение - мн. въведения, ср.1. Начална част на литературно, научно или музикално произведение; увод.2. Само ед. Начало към действие.
обръщение - мн. обръщения, ср. 1. Призив към обществото по важен въпрос. 2. Употреба на парични или други знаци. Пуснати са в обръщение 20-лев...
опълчение - мн. опълчения, ср. 1. Истор. Съвкупността от доброволци в Руско-турската война (1877 — 78). 2. Остар. Съвкупността от войници опъл...
отмъщение - мн. отмъщения, ср. 1. Само ед. Отмъщаване. 2. Ответна реакция при причиняване на зло; желание за мъст. Замисли страшно отмъщение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: