Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ение - Намерени са 404 думи от търсенето
уточнение - мн. уточнения, ср. 1. Уточняване. 2. Обяснения, бележки, корекции, които правят нещо по-точно, по-вярно.
изкушение - мн. изкушения, ср. Нещо, което може да изкушава. Магазинът беше пълен с изкушения.
сдружение - мн. сдружения, ср. Група от хора, организирани с определена цел; дружество. Търговско сдружение.
убеждение - мн. убеждения, ср. 1. Впечатление, мнение; съзнание, увереност. Останах с убеждение, че работата не ти харесва. Моето убеждение е,...
увлечение - мн. увлечения, ср. 1. Обикновено кратковременна страст, въодушевление. Увлечение по религията. Младежки увлечения. 2. Обикновено к...
угризение - мн. угризения, ср. Мъчително съжаление поради осъзнаване на вина. Изпитвам угризения. Имам угризения на съвестта.
удивление - само ед. 1. Почуда, изненада, смайване. Изпитвам голямо удивление от умението на животното. 2. Възхищение, захлас. Удивление пред ...
уединение - само ед. Усамотение. Прекарвам вечерите в уединение.
улеснение - мн. улеснения, ср. Обстоятелство или приспособление, което прави извършването на нещо по-лесно, по-удобно; облекчение. В домакинст...
учленение - само ед. Спец. В езикознанието — образуване на звуковете на човешката реч от говорния апарат; артикулация, учленяване. // прил. уч...
извинение - мн. извинения, ср. 1. Прощаване на провинение. Ще и искаш извинение. Моля за извинение. 2. Основание за оправдание. Трябва да изми...
измерение - мн. измерения, ср. 1. Величина, която може да бъде измерена. Фигурата има три измерения — дължина, ширина и височина. 2. Начин на ...
изречение - мн. изречения, ср. Спец. В граматиката — граматически и интонационно оформена единица, чрез която се изразява и съобщава завършена...
изцеление - само ед. Лекуване, премахване на болести или недостатъци, страсти. Намирам изцеление. Намерих изцеление на минералните бани. Намер...
изявление - мн. изявления, ср. Публично изказване на отговорно лице по важен въпрос. Правя изявление. Президентът направи изявление, че страна...
неведение - само ед. Незнание, неосведоменост. В неведение съм по този въпрос.
презрение - само ед. 1. Чувство на пълно пренебрежение, неуважение, незачитане. Презрение към доносника. 2. Безразличие към опасност поради ...
спрежение - мн. спрежения, ср. Спец. В граматиката — тип изменение на глаголите по лице, число, време. В българския език глаголите имат три сп...
стеснение - мн. стеснения, ср. 1. Част от нещо, в която ширината му намалява, стеснява се. 2. Прен. Само ед. Чувство на неудобство, нервност, ...
сцепление - мн. сцепления, ср. 1. Сила, която привлича и задържа частите на телата и молекулите в едно тяло. 2. Допир, съприкосновение. При хл...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: