Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ение - Намерени са 404 думи от търсенето
провидение - само ед. Висша ръководна сила, определяща съдбата на човек; бог. Чакам знак от провидението.
провинение - мн. провинения, ср. Нарушение на някакво правило, закон; вина, простъпка, грешка.
протежение - само ед. Разстояние от единия до другия край по дължината на нещо. По протежението на реката.
проявление - мн. проявления, ср. Проявяване.
усложнение - мн. усложнения, ср. 1. Затруднение, заплитане на положението; бъркотия, пречка; трудност, която възниква допълнително. Поради лошо...
унищожение - мн. унищожения, ср. 1. Само ед. Унищожаване. Подлагам на унищожение. 2. Обикн. мн. Разрушени, съсипани сгради и др.; разсипия, със...
усмотрение - само ед. Преценка, разбиране, убеждение, мнение. • По мое усмотрение. По моя преценка, мнение.
изкупление - само ед. Изкупване на грехове, грешки и под. Дарявам пари за изкупление на греховете си.
увеличение - мн. увеличения, ср. 1. Увеличаване. Няколко увеличения на цените. 2. Обем, размер и др., с които нещо нараства. Увеличението на за...
увеселение - мн. увеселения, ср. Събиране на хора за развлечение с танци, музика, забавни игри. Коледно увеселение.
укрепление - мн. укрепления, ср. 1. Съоръжение, което служи за укрепване, стабилизиране, защита. 2. Място със съоръжение за защита. Напускам ук...
учреждение - мн. учреждения, ср. Организация в рамките на едно ведомство. Държавно учреждение. Здравно учреждение. // прил. учрежденски, учрежд...
вцепенение - само ед.Състояние на неподвижност, безчувственост.
извлечение - само ед. Извадка от документ или текст. Препис-извлечение.
изключение - мн. изключения, ср. Отклонение от типичното или от правилото. Всяко правило си има изключение. • Без изключение. В пълния брой. Вс...
изчисление - мн. изчисления, ср. Пресмятане с математически действия. Правя изчисление.
примирение - само ед. Състояние на примирен.
преселение - мн. преселения, ср. Преселване.
привидение - мн. привидения, ср. 1. Нещо, което се привижда на някого. 2. Призрак.
стремление - мн. стремления, ср. Домогване, въжделение, стремеж.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: