Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еле - Намерени са 544 думи от търсенето
разказвателен - разказвателна, разказвателно, мн. разказвателни, прил. Разказен, повествователен.
разпределение - мн. разпределения, ср. 1. Разпределяне. Разпределение на помощи. 2. Начин на разпределяне. 3. Програма, план за бъдеща работа с ра...
разслабителен - разслабителна, разслабително, мн. разслабителни, прил. Който действа разслабващо на стомаха; слабителен. Разслабителен чай.
разхладителен - разхладителна, разхладително, мн. разхладителни, прил. Който разхлажда. Разхладителни напитки.
самостоятелен - самостоятелна, самостоятелно, мн. самостоятелни, прил. 1. Който съществува отделно, без зависимост от други. Самостоятелна държава...
телефонизирам - телефонизираш, несв. и св.; какво. Изграждам телефонна мрежа. Телефонизирахме селото. // същ. телефонизиране, ср.
телеграфистка - мн. телеграфистки, ж. Жена телеграфист.
членоразделен - членоразделна, членоразделно, мн. членоразделни, прил. Който отчетливо се разделя на части. Членоразделна реч. // нареч. членоразд...
осведомителен - осведомителна, осведомително, мн. осведомителни, прил. Който съдържа сведения за нещо или се отнася до разпространяването им; инфо...
освободителен - освободителна, освободително, мн. освободителни, прил. Който се отнася до освобождение. Освободително движение.
предопределен - предопределена, предопределено, мн. предопределени, прил. Предварително определен; предназначен.
подготвителен - подготвителна, подготвително, мн. подготвителни, прил. Който е предназначен за подготовка. Подготвителен период. Подготвителен кла...
подкрепителен - подкрепителна, подкрепително, мн. подкрепителни, прил. Който придава сили. Подкрепително питие.
снизходителен - снизходителна, снизходително, мн. снизходителни, прил. 1. Който не е много взискателен; отстъпчив, нестрог. Снизходителен учител. ...
приблизителен - приблизителна, приблизително, мн. приблизителни, прил. Който не е напълно точен, не е прецизен (за количество); горе-долу точен, в...
притеснителен - притеснителна, притеснително, мн. притеснителни, прил. Който много се притеснява, смущава; срамежлив.
взаимоучителен - взаимоучителна, взаимоучително, мн. взаимоучителни, прил.Който се отнася до система на обучение, при която по-добрите ученици обуч...
доброжелателен - доброжелателна, доброжелателно, мн. доброжелателни, прил. 1. Който се характеризира с добро, приятелско, благосклонно отношение къ...
електрификация - само ед. Снабдяване с електрическа енергия. // прил. електрификационен, електрификационна, електрификационно, мн. електрификационн...
електрифицирам - електрифицираш, несв. и св.; какво. Подлагам на електрификация. // същ. електрифициране, ср.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: