Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еле - Намерени са 544 думи от търсенето
телевизор - мн. телевизори, (два) телевизора, м. Апарат за приемане на излъчваните телевизионни сигнали и непосредствено възпроизвеждане на об...
томителен - томителна, томително, мн. томителни, прил. Който измъчва, изнурява. Томителен зной. Томителна жажда.
упоителен - упоителна, упоително, мн. упоителни, прил. Който упоява, замайва, води до захлас, до упоение. Упоителен въздух. Упоителен сън. // ...
белезници - само мн.Две железни гривни, съединени с къса верижка, за оковаване на ръцете на арестуван.
белетрист - мн. белетристи.Писател, автор на художествена проза.
влиятелен - влиятелна, влиятелно, мн. влиятелни, прил.Който има влияние (във 2 знач.). Той е влиятелна личност.// същ. влиятелност, влиятелнос...
вселенски - вселенска, вселенско, мн. вселенски, прил.1. Остар. Световен, всемирен.2. Спец. Който се отнася до цялото източно православие.
живителен - живителна, живително, мн. живителни, прил. Който съживява, укрепва, ободрява. Живителна влага. Живителен въздух.
земеделец - мн. земеделци, м. 1. Човек, който се занимава със земеделие. 2. Член на земеделска политическа партия.
изцеление - само ед. Лекуване, премахване на болести или недостатъци, страсти. Намирам изцеление. Намерих изцеление на минералните бани. Намер...
прелея се - прелееш се, мин. св. прелях се, мин. прич. прелял се, св. — вж. преливам се.
решителен - решителна, решително, мн. решителни, прил. 1. Който е твърд в следването на решенията си, не се колебае; смел, храбър, дързък, мъ...
телевизия - мн. телевизии, ж. Обикн. ед. Система за предаване и приемане на образи от разстояние чрез електрически сигнали. Българска национал...
язвителен - язвителна, язвително, мн. язвителни, прил.1. Който съдържа едновременно злоба и насмешка; саркастичен, хаплив. Язвителна критика. ...
бележкарка - мн. бележкарки.Пренебр. Ученичка или студентка бележкар.
белезникав - белезникава, белезникаво, мн.белезникави.Който е с цвят подобен на белия; възбял.
въртележка - мн. въртележки, ж.1. Голямо колело с люлки, което се върти за забава. Хайде на въртележката!2. Разг. Завъртане в кръг. Ама че върт...
велегласен - велегласна, велегласно, мн. велегласни.Остар. Гръмогласен.// нареч. велегласно.
внимателен - внимателна, внимателно, мн. внимателни, прил.1. Който умее да съсредоточава вниманието си или изразява съсредоточеност на внимание...
двигателен - двигателна, двигателно, мн. двигателни, прил. 1. Който привежда нещо в движение. Двигателни нерви. 2. Който спомага за развитието ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: