Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еле - Намерени са 544 думи от търсенето
железодобивен - железодобивна, железодобивно, мн. железодобивни, прил. Който се отнася до добиване на желязо. Железодобивна промишленост.
изобразителен - изобразителна, изобразително, мн. изобразителни, прил. 1. Който пресъздава чрез образи. Изобразителни изкуства. 2. Който служи за ...
изобретателен - изобретателна, изобретателно, мн. изобретателни, прил. 1. За ум, дух — способен и склонен да изобретява, да измисля новости. 2. За...
неоснователен - неоснователна, неоснователно, мн. неоснователни, прил. Който е лишен от основания. Неоснователна тревога.// същ. неоснователност, ...
образователен - образователна, образователно, мн. образователни, прил. Който съдейства за обучението, служи на образованието. Образователна телеви...
ограничителен - ограничителна, ограничително, мн. ограничителни, прил. Който налага ограничения. Ограничителни действия. Ограничителна пътна марки...
определителен - определителна, определително, мн. определителни, прил. Който служи за определение или съдържа определение. • Определителен член. С...
опустошителен - опустошителна, опустошително, мн. опустошителни, прил. Който опустошава. Опустошително земетресение. Опустошителна страст.
интелектуален - интелектуална, интелектуално, мн. интелектуални, прил. 1. Който се отнася до интелект. Интелектуално развитие. 2. Който е предназн...
интелектуалец - мн. интелектуалци, м. Човек, който се занимава с умствен, творчески труд.
интелектуалка - мн. интелектуалки, ж. Жена интелектуалец.
предварителен - предварителна, предварително, мн. предварителни, прил. 1. Който предварва нещо. Предварителна среща. 2. Който не е окончателен. ...
паралелепипед - мн. паралелепипеди, (два) паралелепипеда, м. Спец. Геометрическа фигура с шест стени, които са две по две успоредни и равни.
подразделение - мн. подразделения, ср. 1. Йерархически зависим елемент на цялото. 2. Организационна или стопанска единица в състава на по-голяма ч...
привлекателен - привлекателна, привлекателно, мн. привлекателни, прил. Който привлича, предразполага, примамва. Привлекателни очи. Привлекателно п...
приравнителен - приравнителна, приравнително, мн. приравнителни, прил. Който служи за приравняване. Приравнителен изпит.
приспивателен - приспивателна, приспивателно, мн. приспивателни, прил. Който приспива. Приспивателно лекарство.
радиотелеграф - обикн. ед. Система за телеграфна връзка посредством радиовълни; безжичен телеграф.
развиделее се - мин. св. развиделя се, мин. прич. развиделяло се, св. — вж. развиделява се.
раззеленея се - раззеленееш се, мин. св. раззеленях се, мин. прич. раззеленял се, св. — вж. раззеленявам се.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: