Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еле - Намерени са 544 думи от търсенето
довършителен - довършителна, довършително, мн. довършителни, прил. Който е свързан с последния, с приключващия етап на нещо, обикн. на строителни...
допълнителен - допълнителна, допълнително, мн. допълнителни, прил. 1. Който е в допълнение към нещо; добавъчен. Допълнителни часове. Допълнителна...
изпълнителен - изпълнителна, изпълнително, мн. изпълнителни, прил. Човек, който добросъвестно изпълнява нареждания и изисквания. • Изпълнителна в...
настъпателен - настъпателна, настъпателно, мн. настъпателни, прил. Който е в настъпление; активен. Настъпателни действия. // същ. настъпателност,...
насърчителен - насърчителна, насърчително, мн. насърчителни, прил. Който насърчава. Насърчително писмо. // нареч. насърчително. Погледна я насърч...
отмъстителен - отмъстителна, отмъстително, мн. отмъстителни, прил. Който не забравя да отмъщава, дори и за незначителни обиди. Отмъстителен човек...
оскърбителен - оскърбителна, оскърбително, мн. оскърбителни, прил. Който съдържа оскърбление. Оскърбителен тон.
отстъпателен - отстъпателна, отстъпателно, мн. отстъпателни, прил. Който е свързан с отстъпване.
покъртителен - покъртителна, покъртително, мн. покъртителни, прил. Който предизвиква дълбока жалост, съчувствие; трогателен, прочувствен, сърцера...
постъпателен - постъпателна, постъпателно, мн. постъпателни, прил. Който се придвижва само напред. Постъпателно движение.
разсъдителен - разсъдителна, разсъдително, мн. разсъдителни, прил. Който обича да разсъждава, да обмисля нещата; разсъдлив. // същ. разсъдителнос...
съзерцателен - съзерцателна, съзерцателно, мн. съзерцателни, прил. 1. Който е склонен към съзерцание. Съзерцателна натура. 2. Който е изпълнен съ...
съдържателен - съдържателна, съдържателно, мн. съдържателни, прил. Който има богато съдържание; съществен, смислен. Съдържателен разказ. // нареч...
съединителен - съединителна, съединително, мн. съединителни, прил. Който служи за съединяване, за свързване. Съединителна тъкан. • Съединителен с...
съкрушителен - съкрушителна, съкрушително, мн. съкрушителни, прил. Който съкрушава; унищожителен. Съкрушителен удар. Съкрушителни доводи.
състезателен - състезателна, състезателно, мн. състезателни, прил. Който се отнася до състезание или е предназначен за състезание. Състезателен н...
утвърдителен - утвърдителна, утвърдително, мн. утвърдителни, прил. Който съдържа утвърждение, съгласие, одобрение. Утвърдителен отговор. Правя ут...
добродетелен - добродетелна, добродетелно, мн. добродетелни, прил. Който се характеризира с много добродетели, с висока нравственост. Добродетелн...
докиселее ми - мин. св. докиселя ми, мин. прич. докиселяло ми, св. — вж. докиселява ми.
любознателен - любознателна, любознателно, мн. любознателни, прил. Който се стреми да придобие нови знания, да научава нови неща. Любознателен уч...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: