Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еле - Намерени са 544 думи от търсенето
целев - целева, целево, мн. целеви, прил. Който има определено предназначение. Целеви средства.
челен - челна, челно, мн. челни, прил. 1. Който се отнася до чело. Челна кост. 2. Който е с лицевата част; фронтален. Челен удар. 3. Прен....
бележа - бележиш, белязах, белязал.1. Слагам знак, белег, за да отлича.2. Остар. Отбелязвам.3. Прен. Показвам, соча; достигам, постигам.
копеле - мн. копелета, ср. 1. Извънбрачно дете. 2. Жарг. Лош човек, мръсник. Излъга ме, копелето му с копеле.
пелена - мн. пелени, ж. 1. Текстилно парче, в което се повива новородено. Плетена пелена. 2. Прен. Плътна непрозрачна обвивка около нещо. Г...
оцелея - оцелееш, мин. св. оцелях, мин. прич. оцелял, св. — вж. оцелявам.
елегия - мн. елегии, ж. Спец. 1. Лирическо стихотворение, плод на скръбни, тъжни, трагични преживявания на поета. 2. Музикална пиеса с такъ...
прелет - мн. прелети, (два) прелета, м. Прелитане. // прил. прелетен, прелетна, прелетно, мн. прелетни. Прелетни птици.
пчелен - пчелна, пчелно, мн. пчелни, прил. 1. Който е произведен от пчели. Пчелен клей. 2. Който е предназначен за пчели. Пчелен кошер.
пелети - само мн. Кулинарно изделие — пържени фигури от картофено или царевично брашно.
прелез - мн. прелези, (два) прелеза, м. Място, през което се преминава през железопътна линия, плет, ограда и др.
прелея - прелееш, мин. св. прелях, мин. прич. прелял, св. — вж. преливам.
скелет - мн. скелети, (два) скелета, м. 1. Костната конструкция на човешко или животинско тяло. 2. Спец. Опорна конструкция на сграда, маши...
телекс - мн. телекси, (два) телекса, м. 1. Само ед. Система от телетипни машини, по която се получават и се изпращат съобщения. 2. Машина о...
целеви - целева, целево, мн. целеви, прил. Целев. Целеви прием.
барелеф - мн. барелефи, (два) барелефа, м.Леко изпъкнало скулптурно изображение на плоска повърхност.
бележка - мн. бележки, ж.1. Кратко писмено съобщение; записка. Оставих му бележка, че заминавам.2. Удостоверение. Служебна бележка. Медицинс...
беленка - мн. беленки.Диал. Белянка.
вселена - само ед.1. Всичко, което съществува; космос, свят.2. Цялата земя, земното кълбо. Нашата вселена.
делегат - мн. делегати, м. Избран или назначен представител, който е упълномощен от колектив, организация или държава. Делегат на конференци...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: