Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еле - Намерени са 544 думи от търсенето
безсъзнателен - безсъзнателна, безсъзнателно, мн. безсъзнателни.Който не се контролира от съзнанието; неволен.
впечатлителен - впечатлителна, впечатлително, мн. впечатлителни, прил.Който лесно се поддава на впечатления; чувствителен. Впечатлително момче.// ...
електрокарист - мн. електрокаристи, м. Работник, който обслужва електрокар.
застрашителен - застрашителна, застрашително, мн. застрашителни, прил. Който застрашава, крие заплаха. Застрашително писмо. Застрашителни вълни.
забележителен - забележителна, забележително, мн. забележителни, прил. 1. Който се откроява от другите, интересен, изтъкнат, известен. Забележител...
задоволителен - задоволителна, задоволително, мн. задоволителни, прил. Който задоволява за известни условия или обстоятелства. Успехът и по матема...
законодателен - законодателна, законодателно, мн. законодателни, прил. Който се отнася до законодателство. Законодателен орган.
затруднителен - затруднителна, затруднително, мн. затруднителни, прил. Който причинява затруднения.
несъстоятелен - несъстоятелна, несъстоятелно, мн. несъстоятелни, прил. 1. Който не е в състояние да плаща. Несъстоятелен длъжник. 2. Неприемлив, н...
подсъзнателен - подсъзнателна, подсъзнателно, мн. подсъзнателни, прил. Който е с неясна, неосъзната мотивировка. Подсъзнателна реакция.
прелъстителен - прелъстителна, прелъстително, мн. прелъстителни, прил. Който прелъстява или който може да прелъстява; привлекателен, съблазнителен...
продължителен - продължителна, продължително, мн. продължителни, прил. Дълъг по време. Продължителен филм. // същ. продължителност, продължителнос...
съблазнителен - съблазнителна, съблазнително, мн. съблазнителни, прил. Който съдържа съблазън; привлекателен, примамлив. Съблазнителна поза. // на...
съотносителен - съотносителна, съотносително, мн. съотносителни, прил. 1. Който се намира в съотношение с нещо. Съотносителни величини. 2. Който и...
състрадателен - състрадателна, състрадателно, мн. състрадателни, прил. Който е склонен да състрадава; жалостив, милостив. // нареч. състрадателно....
съществителен - съществителна, съществително, мн. съществителни, прил. • Съществително име. Съществително.
целесъобразен - целесъобразна, целесъобразно, мн. целесъобразни, прил. Който съответства на поставената цел; правилен, разумен, полезен. Целесъобр...
електропровод - мн. електропроводи, (два) електропровода, м. Проводник за пренасяне на електрически ток на разстояние. // прил. електропроводен, е...
електричество - само ед. 1. Вид енергия, получавана от движението и взаимодействието на атомните частици (електрони, позитрони и протони). 2. Тази...
електроженист - мн. електроженисти, м. Работник, който работи с електрожен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: