Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ация - Намерени са 379 думи от търсенето
комасация - само ед. Спец. Групиране на земеделски земи за повишаване на производителността им.
комутация - само ед. Промяна, смяна, размяна.
конюгация - само ед. Спец. В биологията — полов процес при някои водорасли и при инфузориите.
кооптация - само ед. Включване на нови членове в състава на изборен орган без избори.
копулация - само ед. Спец. 1. В биологията — полов процес при организмите — сливане на два полови индивида при низшите или на две полови клетк...
корелация - само ед. Връзка, зависимост, съотношение между понятия и явления. Корелация между органите на организма. Корелация между звуковете...
коронация - само ед. Тържествена церемония за възлагане на короната на нов монарх; коронясване.
модулация - мн. модулации, ж. 1. Спец. В музиката — преход от една тоналност в друга. 2. Спец. Във физиката — промяна на електромагнитни или е...
номинация - мн. номинации, ж. 1. Именуване, назоваване; название. 2. Назоваване на определените за награда; определяне на конкурентите за нагр...
номерация - мн. номерации, ж. 1. Поставяне на номера за разграничаване на еднородни предмети. 2. Съвкупност от поставени номера.
облигация - мн. облигации, ж. Ценна книга, която се пуска в обръщение от правителство или дружество и носи предварително посочен доход, без да...
ондулация - мн. ондулации, ж. 1. Къдрене на косите вълнообразно. 2. Вълнообразно движение.
имиграция - само ед. 1. Влизане и заселване в чужда страна. 2. Всички имигранти от една и съща страна. Българската имиграция в Германия. // пр...
индикация - мн. индикации, ж. 1. Показател. Повишаването на температурата е индикация за влошаване на състоянието. 2. Обикн. мн. Указания за д...
инервация - само ед. В медицината — изпращане на дразнения от централната нервна система към различни органи.
инхалация - мн. инхалации, ж. Вдишване на пари, газове и лекарства с лечебна цел. // прил. инхалационен, инхалационна, инхалационно, мн. инхал...
ирадиация - само ед. 1. Спец. Явление, при което ярко осветени предмети изглеждат по-големи на тъмен фон, отколкото са в действителност. 2. Ра...
кастрация - само ед. Кастриране.
лимитация - само ед. Ограничение, поставяне на граница.
машинация - мн. машинации, ж. Добре обмислено действие, което цели да заблуди някого; измама, заблуждение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: