Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ация - Намерени са 379 думи от търсенето
колективизация - само ед. Истор. След установяване на социалистическата система в някои бивши социалистически страни — насилствено обединение на се...
национализация - мн. национализации, ж. 1.Преминаване на частна собственост в държавна срещу заплащане или безвъзмездно. Национализация на банките ...
инвентаризация - мн. инвентаризации, ж. Периодична проверка на инвентара в предприятие, учреждение. Правя инвентаризация.
интензификация - само ед. 1. Увеличаване на силата, скоростта, напрегнатостта на действие или дейност. 2. В икономиката — увеличаване на производит...
пролетаризация - само ед. Процес на пролетаризиране на селяните и дребната буржоазия.
рационализация - мн. рационализации, ж. Усъвършенстване на машина, производствен процес, дейност и др., за да станат по-рационални, по-целесъобразн...
стандартизация - само ед. Стандартизиране.
транслитерация - само ед. Спец. В езикознанието - предаване на букви от една азбука чрез букви от друга азбука, без оглед на оригиналния им изговор...
терморегулация - само ед. 1. Топлинно регулиране. 2. Спец. Съвкупност от процеси по поддържане на постоянна температура в човешкия и животинския ор...
трансплантация - само ед. Спец. В медицината — присаждане на части от органи или на органи от едно място на друго, от един на друг човек или животн...
демилитаризация - само ед. Политическа доктрина за ликвидиране на въоръжените сили и военното производство; разоръжаване.
децентрализация - само ед. 1. Система на политическо управление, при която част от отговорностите и правата се прехвърлят на местните органи. 2. Изм...
диспансеризация - само ед. Системно медицинско наблюдение върху състоянието с лечебни или профилактични цели.
преквалификация - мн. преквалификации, ж. Нова квалификация, специалност.
радиотранслация - мн. радиотранслации, ж. Препращане на радио сигнали.
граматикализация - (англ. grammaticalization)Език. Изгубване на лексическата самостоятелност на дума при поемането от нея на служебни функции.// гл. ...
денационализация - само ед. Възвръщане на национализирани обекти на предишните им собственици.
индустриализация - само ед. Изграждане на едра машинна промишленост като основен начин на производство в дадена страна.
социалдемокрация - само ед. Политическо течение, което свързва принципите на социализма с принципите на демокрацията.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: