Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ация - Намерени са 379 думи от търсенето
ситуация - мн. ситуации, ж. Положение, състояние, съпровождащи обстоятелства. Ситуацията е известна на всички. // прил. ситуационен, ситуацио...
фармация - само ед. Спец. Наука за лекарствата и тяхното въздействие върху организма; аптекарство. Следвам фармация.
фондация - мн. фондации, ж. Организация, която се учредява според завещание или от инициативна група обикн. за да осъществява благотворителна...
адаптация - само ед.1. Спец. В биологията - приспособяване на организъм, същество или негов орган към изменящи се условия на средата.2. Пригаж...
адмирация - мн. адмирации.Възхищение, почит, подкрепа.
акламация - Възторжени възгласи и шумни, продължителни ръкопляскания като израз на одобрение и въодушевление.
активация - мн. активации.Усилване, ускоряване на химични, физични и биологични процеси.
алиенация - мн. алиенации.1. Отчуждение.2. В правото - отчуждаване на имот; прехвърляне на собственост.3. В медицината - душевно разтройство, ...
ампутация - мн. ампутации.Хирургическо отстраняване на крайник от тялото.
апликация - мн. апликации.Фигура от един вид материя, пришита или залепена върху друг вид за украса.
асоциация - мн. асоциации.1. Връзка между прдстави, при която появата на една от тях извиква друга налична в съзнанието.2. Сдружение; свободно...
аспирация - мн. аспирации.1. Стремеж към нещо, домогване, претенция.2. Всмукване, изтегляне на въздух, течности, вещества и др.
атестация - мн. атестации.Писмена или устна преценка за качествата на някого или нещо.// прил. атестационен.
абдикация - (лат. abdicatio - "отказване")1. Полит. Отказване от престол и владетелски права.2. Прен. Отказване от права или задълже...
абнегация - (лат. abnegatio 'отказ')1. Книж. Отричане от лични изгоди, отказване от права.2. Юр. Отменяване.
аброгация - (лат. abrogatio 'отменяване')Юр. Отменяване на закон или решение.
агравация - (лат. aggravatio по лат. aggravo 'утежнявам, влошавам') Мед.1. Съзнателно преувеличаване на субективни явления.2. Влошав...
агрегация - (фр. agregation от лат. aggregatio) Книж.1. Конкурс във Франция за назначаване на редовни преподаватели в лицей или факултет.2. Фи...
адоптация - и адопция (лат. adoptatio, adoptio)Юр. Осиновяване.// Прил. адоптивен.
алтерация - (лат. alteratio по лат. altera 'променям')1. Мед. Изменение структурата на клетките, тъканите и органите, съпроводено с ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: