Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ация - Намерени са 379 думи от търсенето
автоматизация - Внедряването и употебата на автоматични машини в производството.
администрация - само ед.1. Органите на изпълнителната държавна власт, на управлението на учреждения, фирми, предприятия.2. Длъжностните лица в упр...
аеронавигация - и аеронавтика (по аеро- + навигация)Ав. Въдухоплаване.//Прил. аеронавигационен.// Същ. аеронавт.
аклиматизация - (лат. acclimatisatio по лат. ac 'при' + гр. klima, -atos 'климатичен пояс')Приспособяване към нови климатични ...
амортификация - (рус. амортификация по фр. amortir от нарлат. admortio 'убивам, унищожавам' + facio 'правя')1. Фин. Обявяване ...
генерализация - (нем. Generalisation по лат. generalis 'общ')1. Книж. Обобщение.2. Мед. Разпространение на един процес по целия организъ...
дезориентация - мн. дезориентации, ж. 1. Изгубване на посоката на движение или на знанието за положение в пространството. 2. Прен. Състояние на не...
декомпенсация - само ед. Спец. В медицината — състояние, при което орган или цял организъм не може да изпълнява нормалните си функции.
демобилизация - мн. демобилизации, ж. 1. Освобождаване, разпускане на мобилизирани военни части. 2. Прен. Отпуснато, пасивно състояние; липса на ж...
дискриминация - мн. дискриминации, ж. Ограничаване на правата или лишаване от права на група граждани по някакъв признак. Расова дискриминация. //...
диференциация - мн. диференциации, ж. 1. Разчленяване, разграничаване на цяло според някакви различия. Класова диференциация. 2. Спец. В езикознан...
експроприация - само ед. Спец. Принудително изземване на частно имущество от държавата.
идентификация - само ед. Установяване на еднаквост, тъждественост със/между предмети, лица; идентифициране. Идентификация на трупа.
категоризация - само ед. Разпределяне и подреждане по категории; включване в категория. Категоризация на излизащите книги.
компютризация - само ед. Внедряване на компютърна техника в производството и бита, в творческите проучвания, в образованието.
конгломерация - само ед. Механично свързване на разнородни предмети.
интерпретация - мн. интерпретации, ж. 1. Тълкуване на смисъла на нещо, обикн. на текст. 2. Изпълнение на художествено или музикално произведение с...
капитализация - само ед. Спец. 1. В икономиката — превръщане на принадена стойност в капитал. 2. В икономиката — прибавяне на лихвите към капитала...
милитаризация - само ед. Проявяване на милитаризъм.
минерализация - само ед. 1. Процес на образуване на минерали. 2. Обогатяване на органични вещества с неорганични соли, за да не гният, да не горят...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: