Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ация - Намерени са 379 думи от търсенето
европеизация - само ед. Придобиване на европейски вид; европеизиране.
експлоатация - само ед. 1. Използване, употреба за задоволяване на определени нужди или за извършване на полезна работа. Експлоатация на съоръжен...
жестикулация - само ед. Жестикулиране.
имобилизация - само ед. Спец. 1. В медицината - обездвижване на крайник, обикн. при счупване. 2. Във финансите - превръщане на оборотен капитал в...
интоксикация - мн. интоксикации, ж. Спец. В медицината - отравяне на организма с отрови, вкарани отвън или образувани в него.
импровизация - мн. импровизации, ж. 1. Импровизиране. 2. Словесно или музикално произведение, създадено по време на изпълнение.
конфронтация - само ед. Противопоставяне. Конфронтация между партиите в парламента. Конфронтация на мнения.
карбонизация - само ед. Спец. 1. В химията — превръщане във въглища; овъгляване. 2. В химията — суха дестилация на дърва или каменни въглища. 3. ...
консолидация - само ед. 1. Сплотяване, обединяване, спояване на силите. Консолидация на партията. Консолидация на нацията. 2. Укрепване, заздравя...
контаминация - мн. контаминации, ж. Спец. В езикознанието — възникване на нов израз или значение по пътя на обединяване на елементи от два израза...
контрактация - мн. контрактации, ж. Сключване на контракт.
конфедерация - мн. конфедерации, ж. Обединение от държави или от организации, които имат общи органи, но запазват вътрешната си самостоятелност. ...
конфигурация - само ед. Взаимно разположение на предмети или на техни части. Конфигурация на силите в парламента.
концентрация - само ед. 1. Съсредоточаване, струпване на едно място. Концентрация на сили. Концентрация на руда. Концентрация на промишленост. 2....
модернизация - мн. модернизации, ж. Нововъведение, усъвършенстване, съобразяване със съвременните изисквания и норми.
инкриминация - мн. инкриминации, ж. Спец. 1. В правото — обвиняване в престъпление. 2. Обявяване на нещо за престъпно. Инкриминация на книга. Инк...
интерпелация - само ед. Спец. Форма на парламентарен контрол — право на депутат да иска от правителството отговор за свои действия или намерения.
квалификация - мн. квалификации, ж. 1. Само ед. Квалифициране. 2. Професионална подготовка, знания, умения. Нямам квалификация за регистратор в х...
класификация - мн. класификации, ж. 1. Само ед. Класифициране. 2. Система от признаци за класифициране. // прил. класификационен, класификационна...
манифестация - мн. манифестации, ж. 1. Масово улично шествие за изразяване на обществено-политически чувства. 2. Прен. Проява, израз на чувства, ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: