Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ация - Намерени са 379 думи от търсенето
апробация - (лат. approbatio)1. Книж. Одобрение, потвърждение с официален характер.2. Допускане на студент до стажантска практика и контролът ...
асигнация - (фр. assignation от лат. assignatio по assigno 'определям') Фин.1. Книжен знак, банкнота.2. Писмено нареждане за изплаща...
афирмация - (лат. affirmatio)Книж. Потвърждаване, утвърждаване.// Прил. афирмативен.
вегетация - само ед.Спец. В ботаниката - процес на развитие на растенията, в който се развиват вегетативните им органи.// прил. вегетационен.
визитация - мн. визитации, ж.Обхождане на болните от лекуващия лекар в болницата по определено време от деня. Минавам на визитация.
валидация - (нлат. validatio но лат. validus 'здрав')Юр. Признаване нещо за законно.// прил. валиден.// гл. валидирам.
венерация - (лат. veneratio)Книж. Почитане.
генерация - мн. генерации, ж.Поколение, потомство.
дегазация - мн. дегазации, ж. Обезвреждане или отстраняване на отровни вещества и газове, попаднали някъде. Дегазация на помещение.
декорация - мн. декорации, ж. 1. Декор. 2. Нещо, което служи за украса. Роклята е с оригинална декорация.
делегация - мн. делегации, ж. Група делегати. Правителствена делегация.
депилация - само ед. Отстраняване на окосмяването по тялото.
детонация - мн. детонации, ж. 1. Мигновен силен взрив на вещество. От детонацията стъклата на прозорците зазвънтяха. 2. Спец. Бурно взривно из...
евакуация - мн. евакуации, ж. Временно преместване на хора, ценности, дейности от един район в друг поради опасност от военни действия или при...
емиграция - само ед. Доброволно или принудително преселване в чужда страна по политически, икономически или други причини. // прил. емиграцион...
ескалация - само ед. Увеличение, нарастване, разширение, интензифициране (обикн. за нещо негативно). Ескалация на напрежението. Ескалация на в...
загазация - само ед. Жарг. Крайно трудно положение; загазване.
излагация - мн. излагации, ж. Разг. Пренебр. Компрометиране, злепоставяне. Голяма излагация беше, като се напи.
интонация - мн. интонации, ж. 1. Тон, начин на произнасяне при говорене, изразяващи някакви чувства. Жизнерадостна интонация. Злобна интонация...
йонизация - мн. йонизации. Явление, при което от елктронеутрални частици се получават отрицателно или положително заредени йони.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: