Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ация - Намерени са 379 думи от търсенето
ария - мн. арии.Музикална партия за един глас - предимно в опера.
нация - мн. нации, ж. 1. Исторически създала се група хора, възникнала върху общност на езика, територията, икономическия живот и културат...
акация - мн. акации.Бодливо дърво от семейството на пеперудоцветните с бели ароматни цветове; салкъм.// прил. акациев, акциева, акациево, м...
грация - мн. грации, ж.1. Само ед. Изящество, красота в движенията и формите на тялото.2. Грациозна жена или девойка.
овация - мн. овации, ж. Обикн. мн. Възторжено одобрение или приветствие, бурно ръкопляскане. Песента получи овациите на публиката.
авиация - мн. авиации. 1. Въздушните средства за придвижване; въздушен флот. 2. Въздухоплаване.
аблация - (лат. ablatio 'отнемане')1. Геол. Свличане, отмиване на скална повърхност.2. Намаляване на снежната или ледената покривк...
аерация - (фр. aeration по гр. аеr 'въздух')Книж. 1. Проветряване.2. Мед. Въздухолечение чрез дишане на открито.//Прил. аерационен...
дотация - мн. дотации, ж. Спец. Безвъзмездни суми, отпускани от държавата на отделни предприятия, учреждения и др. за покриване на част от р...
оптация - само ед. Спец. Право за избор на поданство при преминаване на една територия към властта на друга държава.
касация - само ед. Спец. В правото — отменяне на съдебно решение в по-горна инстанция. Подавам жалба за касация.
легация - мн. легации, ж. 1. Дипломатическо представителство в чужда страна; посолство. 2. Прен. Служителите в това представителство, както ...
мутация - мн. мутации, ж. 1. Промяна, изменение. 2. Внезапна промяна в растителни или животински организми, която се предава на следващите п...
ротация - само ед. Въртене. // прил. ротационен, ротационна, ротационно, мн. ротационни.
агитация - Дейност за политическо или идеологическо въздействие върху обществото или части от него.
анимация - мн. анимации.1. Вид изкуство, което се занимава с теорията и практиката на рисуваните филми.2. Съвкупност от рисунките в един рису...
анотация - мн. анотации.Кратко изложение на съдържанието на книга, статия и под.
апелация - В съдопроизводството - начин за проверяване на решенията на първоинстанционен съд.
аберация - (лат. aberratio 'отклонение')1. Видимо отклонение.2. Прен. Отклонение от истината, заблуда. //Прил. аберационен.
адорация - (лат. adoratio)1. Църк. Поклонение, обожаване.2. Прен. Обожание.// Прил. адоратор.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: