Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ант - Намерени са 343 думи от търсенето
хиромант - мн. хироманти, м. Човек, който се занимава с хиромантия.
хрантутя - хрантутиш, мин. св. хрантутих, мин. прич. хрантутил, несв.; кого/какво. Разг. Грубо. Храня, издържам този, който не заслужава или ...
антихрист - мн. антихристи, м.Противник на Христос, на Христовото учение, на християнството; безбожник, неверник.
антиномия - мн. антиномии.Във философията - противоречие между две взаимоизключващи се положения, които могат да бъдат логически доказани като...
антипатия - мн. антипатии.Чувство на неприязън, на отвращение.
антология - мн. антологии.Сборник с избрани художествени произведения от разни автори.
антрефиле - мн. антрефилета.Остар. Малка статия във вестник между две колони; частно съобщение във вестник.
арогантен - арогантна, арогантно, мн. арогантни.Който е безочлив, дързък, груб.// нареч. арогантно.// същ. арогантност.
авантурин - (фр. aventurine, нем. Avanturin)Минер. Минерал с тъмночервен до златистожълт цвят с включения от слюда, разновидност на кварца.
акцептант - (нем. Akzeptant по лат. acceptans, -antis 'приемащ')Банк. Лице, което се задължава да изплати полица.
аликванта - (лат. (pars) aliquanta)Мат. Част от число, която не може да се дели без остатък.// Прил. аликвантен.
антидрама - (по анти- + драма)Литер. Театрална пиеса на крайно модернистично течение в драматургията, което отрича законите на класическото из...
антипасат - (нем. Antipassat по анти- + пасат)Метеор. Въздушно течение на голяма височина в посока, обратна на пасата - от екватора към субтро...
антипасха - (гр. antipascha)Църк. Неделята след Великден.
антироман - (по анти- + роман)Литер. Голямо епично произведение на крайно модернистично литературно течение, отричащо законите на класическото...
антифраза - (фр. antiphrase от гр. antiphrasis)Литер. Стилна фигура, при която дума или израз се употребява с противоположно значение на основ...
античност - (рус. античность по лат. antiquitas 'древност')Старогръцката и староримската епоха; класическата древност.// Прил. антич...
антракоза - (фр. anthrakose по гр. anthrax, -akos 'въглен' + -оза)Мед. Професионално белодробно заболяване, причинено от отлагане на...
вантрилок - (фр. ventriloque от нлат. ventriloquus 'говорещ с корем'))Книж. Лице, което умее да говори, без да движи устните си, сяк...
десантчик - мн. десантчици, м. Войник, който участва в десант.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: