Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ант - Намерени са 343 думи от търсенето
хризантема - мн. хризантеми, ж. Есенно цвете с големи кичести цветове по един на стрък. Бели хризантеми.
шантажирам - шантажираш, несв. и св.; кого. Правя шантаж (в 1 знач.); изнудвам. Шантажираше я, за да си мълчи. // същ. шантажиране, ср.
антиквариат - мн. антиквариати, (два) антиквариата, м.1. Антикварна книжарница.2. Само ед. Търговия с антики.
авантюризъм - само ед.Склонност към авантюри.
антагонизъм - мн. антагонизми.Непримиримо противоречие; противоборство.// прил. антагонистичен.
антипатичен - антипатична, антипатично, мн. антипатични.Който предизвиква антипатия; неприятен, противен.
антисептика - (нлат. antiseptica (remedia) по анти- + гр. sepsis 'гниене')Фарм. 1. Обеззаразяване или предпазване от заразяване на ран...
антитоксини - В медицината - противоотрови.// прил. антитоксичен.
антедатирам - (нем. antedatieren по лат. ante 'преди' + нем. datieren 'датирам')Поставям на документ по-стара дата.// Същ. а...
антенатален - (нлат. antenatalis по лат. ante 'преди' + natalis 'рожден')Мед. Отнасящ се до състоянието преди раждането.
антиклимакс - (нем. Antiklimax по анти- + гр. klimax 'стълба')Литер. Фигура, при която думите се подреждат в низходяща смислова градац...
антиклинала - (нем. Antiklinale по анти- + гр. klino 'навеждам')Геол. Гънка от земните пластове, издадена нагоре; седло. Противоп. син...
антиморален - (по анти- + морален)Книж. Противонравствен.
антинеутрон - (англ. antineutron по анти- + неутрон)Физ. Неутрална елементарна частица с маса, равна на тази на неутрона, без електрически товар...
антипапизъм - (фр. antipapisme по анти- + папизъм)Рел. Религиозно и обществено течение, което е против папската власт.
антипиретик - (нлат. anti-pyreticum по анти- + гр. pyretos 'треска')Фарм. Лечебно средство за понижаване на температурата.// Прил. ант...
антироялист - (по анти- + роялист)Полит. Противник на роялизма.// Прил. антироялистичен и антироялистически.
антифермент - (по анти- + фермент)Хим. Вещество, което спира ферментацията.
антихуманен - (по анти- + хуманен)Книж. Нечовешки.
антиципация - (лат. anticipatio 'предварително взето') Книж.1. Предугаждане на събития, явления и др.2. Преждевременно настъпване на с...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: