Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ант - Намерени са 343 думи от търсенето
вакантен - вакантна, вакантно, мн. вакантни.За длъжност, пост, служба - свободен, незает.
галантен - галантна, галантно, мн. галантни, прил.Изискано вежлив, изтънчен, любезен, с добри маниери.// същ. галантност, галантността, ж. Пр...
дебютант - мн. дебютанти, м. Този, който дебютира. // прил. дебютантски, дебютантска, дебютантско, мн. дебютантски.
дилетант - мн. дилетанти, м. Лице, което се занимава с някоя наука или изкуство без специална подготовка за това; любител, лаик.// прил. диле...
емигрант - мн. емигранти, м. Лице, което се намира в емиграция. // прил. емигрантски, емигрантска, емигрантско, мн. емигрантски. Емигрантско ...
кантонер - мн. кантонери, м. Пазач на железопътна линия или шосе.
лаборант - мн. лаборанти, м. 1. Сътрудник в лаборатория. Рентгенов лаборант. 2. Лекар специалист по лабораторни изследвания и анализи. 3. Слу...
овакантя - овакантиш, мин. св. овакантих, мин. прич. овакантил, св. — вж. овакантявам.
имигрант - мн. имигранти, м. Човек, заселен за постоянно в чужда страна. В Америка живеят имигранти от всички страни.
карантия - само ед. 1. Вътрешности на заклано животно, предлагани за храна. Ще купя карантия за супа. 2. Разг. Пренебр. Вътрешности на човек....
квадрант - мн. квадранти, (два) квадранта, м. Една четвърт част от кръга, разделен от две взаимноперпендикулярни прави.
музикант - мн. музиканти, м. Човек, който е специалист по музика или свири на инструмент. // прил. музикантски, музикантска, музикантско, мн....
панталон - мн. панталони, (два) панталона, м. и панталони само мн. Горна дреха, която покрива краката и долната част на тялото до кръста. Къс...
пантеист - мн. пантеисти, м. Привърженик на пантеизма.
пикантен - пикантна, пикантно, мн. пикантни, прил. 1. Който въздейства приятно и възбуждащо върху обонянието и вкуса. Пикантни ястия. 2. Инте...
романтик - мн. романтици, м. 1. Привърженик и последовател на романтизма. Юго е романтик. 2. Прен. Мечтател.
секстант - мн. секстанти, (два) секстанта, м. Спец. Оптически инструмент за измерване на ъгли при геодезически и астрономически наблюдения.
симулант - мн. симуланти, м. Човек, който симулира. // прил. симулантски, симулантска, симулантско, мн. симулантски.
фантазия - мн. фантазии, ж. 1. Само ед. Способност на човека да вижда мислено събития, образи и др.; въображение. Имам богата фантазия. Разви...
фигурант - мн. фигуранти, м. 1. В театъра или в киното — участник в представление без текст, участник във фона; статист. Започна като фигуран...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: