Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ант - Намерени са 343 думи от търсенето
чантаджия - мн. чантаджии, м. 1. Разг. Пренебр. Държавен служител; чиновник. 2. Занаятчия, който произвежда или поправя чанти.
шармантен - шармaнтна, шармaнтно, мн. шармaнтни, прил. Очарователен, пленителен, зашеметяващ. Шармантен парфюм.
шантажист - мн. шантажисти, м. Човек, който шантажира; изнудвач. // прил. шантажистки, шантажистка, шантажистко, мн. шантажистки.
акселбанти - Презраменни плетени шнурове с висулки в парадната униформа на офицери.
амбулантен - амбулантна, амбулантно, мн. амбулантни.Който се движи, пътува; подвижен. Амбулантен търговец.
антибиотик - мн. антибиотици, (два) антибиотика.1. Вещество с биологичен произход, което подтиска и убива жизнеспособността на микроорганизмите...
антициклон - мн. антициклони, (два) антициклона.Област на устойчиво високо атмосферно налягане, която се отличава с тихо и безоблачно време.
антрополог - мн. антрополози.Специалист по антропология.
аспирантка - мн. аспирантки.Жена аспирант.
аеромантия - (по аеро- + гр. manteia 'гадателство')Книж. Гадаене на бъдещето по промените ни времето, на атмосферните явления.
антаблеман - (фр. entablement)Арх. Горна изпъкнала част на здание, опираща се на стени или колони и съставена от корниз, фриз и архитрав.
антагонист - (фр. antagoniste от гр. antagonistes 'съперник')1. Книж. Непримирим противник, враг.2. Анат. Органи или вещества с проти...
антецедент - (фр. antecedent от лат. antecedent, -ntis 'предхождащ')1. Книж. Предходна случка, предишен факт.2. Език. Предходна дума,...
антиракета - (по анти- + ракета)Воен. Ракета, предназначена за унищожаване на противникови балистични ракети.
антисептик - (нлат. antiseptica (remedia) по анти- + гр. sepsis 'гниене')1. Фарм. Средство против инфекция на рани.2. Техн. Вещество,...
антистатик - (по анти- + гр. statikos 'неподвижен, статичен')Хим. Препарат, който премахва статичното електричество.// Прил. антистат...
антистрофа - (клат. antistropha от гр. antislrophe)Литер. Част от песен, която съответства на предходната строфа; отпев.
антография - (фр. anthographie по гр. anthos 'цвете' + -графия)Символичният език на цветята.
антрепозит - (по фр.епtreposer 'поставям стоки на склад')1. Склад при митница, гара, пристанище за внесени отвън стоки.2. Такса за съ...
антропоген - (по антропо- + гр. genos 'род')Геол. Съвременният, Четвъртичен, период от геологическата история на Земята.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: