Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ант - Намерени са 343 думи от търсенето
квартирантка - мн. квартирантки, ж. Жена квартирант.
оркестрантка - мн. оркестрантки, ж. Жена оркестрант.
практикантка - мн. практикантки, ж. Жена практикант.
протестантка - мн. протестантки, ж. Жена протестант.
пост-рестант - само ед. Вид пощенска услуга, при която писмата остават в пощенската станция до потърсване от получателя; до поискване.
романтически - романтическа, романтическо, мн. романтически, прил. Романтичен.
антидепресант - (по анти- + лат. depressant 'потискащ')Фарм. Лекарство срещу депресия.
антидетонатор - (по анти- + детонатор)Техн. Вещество, което се разтваря в гориво за предотвратяване на детонация в цилиндрите на двигател с вътреш...
антирабически - (фр. antirabique по анти- + лат. rabies 'бяс')Мед. Противобесен.
антисемитизъм - (по анти- + семит, подразбира се евреин + -изъм)Враждебно отношение спрямо евреите.
антропогенеза - (нлат. anthropogenesis по антропо- + генеза) Антроп.1. Процесът на възникване и развитие на човека.2. Дял от антропологията, който...
антропография - (по антропо- + -графия)Антроп.1. Дял от антропологията, който описва разновидностите на човечеството и географското им разпределен...
антропометрия - (по антропо- + -метрия)Дял от антропологията, който се занимава с измерването на човешкото тяло за научни и практически цели.// Пр...
антропоморфен - (фр. anthropomorphe от гр. anthropomorphos по антропо- + morphe 'вид, образ')Книж. Човекоподобен, човекообразен.
антропотеизъм - (но антропо- + гр. theos 'бог') Рел.1. Обоготворяване на човека.2. Представяне на бога в човешки образ.
интендантство - мн. интендантства, ср. 1. Поделение в армията, което се грижи за снабдяването с храна, облекло и др. 2. Сградата и персоналът на т...
меркантилизъм - само ед. 1. Икономическа теория, според която получаването на повече пари е резултат от натрупване на средства в страната, а не от...
комендантство - мн. комендантства, ср. 1. Учреждение, оглавявано от комендант (в 1 и 2 знач.). 2. Личният състав, както и сградата на такава служб...
сантиментален - сантиментална, сантиментално, мн. сантиментални, прил. 1. Който е твърде чувствителен, склонен към чувства и нежности. Сантиментал...
симпатизантка - мн. симпатизантки, ж. Жена симпатизант.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: