Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ант - Намерени са 343 думи от търсенето
диверсант - мн. диверсанти, м. Участник в диверсия. // прил. диверсантски, диверсантска, диверсантско, мн. диверсантски.
дипломант - мн. дипломанти, м. Студент, който подготвя дипломна работа или дипломен проект за получаване на диплома за завършено висше образов...
докторант - мн. докторанти, м. Човек, който подготвя докторат.
доминанта - мн. доминанти, ж. Доминантен признак, идея, мисъл и др.
елегантен - елегантна, елегантно, мн. елегантни, прил. Изискан, изящен, фин. Елегантна жена. Елегантни обувки. Елегантни движения на ръцете. Е...
есперанто - само ед. Изкуствен език, създаден върху основата на романските езици.
пантеизъм - само ед. 1. Философско учение, което отъждествява бога с природата. 2. Обожествяване на природата.
комедиант - мн. комедианти, м. 1. Изпълнител на комични роли; комик. 2. Прен. Пренебр. Човек, който се преструва, държи се несериозно. Ти си с...
комендант - мн. коменданти, м. 1. Длъжностно лице при военните, което отговаря за контролиране на реда и дисциплината в един гарнизон. 2. Офиц...
консонант - мн. консонанти, (два) консонанта, м. Спец. В езикознанието — съгласен звук.
константа - мн. константи, ж. Спец. В математиката — величина с постоянна стойност.
мизантроп - мн. мизантропи, м. Човек, който проявява мизантропия. // прил. мизантропски, мизантропска, мизантропско, мн. мизантропски.
инвариант - мн. инварианти, (два) инварианта, м. 1. Величина, признак, които остават неизменни при преобразувания. 2. Спец. В езикознанието — ...
интендант - мн. интенданти, м. Длъжностно лице, което се грижи за снабдяването с храна, облекло и др. (обикн. в армията).
интригант - мн. интриганти, м. Човек, който създава интриги (в 1 знач.). Той е голям интригант.
квантитет - само ед. Спец. В езикознанието - дължина на звук или на сричка, имаща смислоразличителна роля.
калкулант - мн. калкуланти, м. Човек, който прави калкулация.
карантина - само ед. Изолиране на лица или места за определено време, за да се предотврати разпространяването на заразни болести. Тук има кара...
лейтенант - мн. лейтенанти, м. Вторият отдолу нагоре чин от офицерския състав на войската, както и лице с такъв чин. • Младши лейтенант. Първи...
мантинела - мн. мантинели, ж. Тясна метална лента, която ограничава странично пътното платно.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: