Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ran - Намерени са 341 думи от търсенето
аранжирам - аранжираш.Правя аранжимент; подлагам на аранжимент.
асоцииран - асоциирана, асоциирано, мн. асоциирани.Присъединен, сдружен.
аранжеман - (фр. arrangement 'споразумение')Търг. Доброволно споразумение между длъжник и кредитор.
браносвам - браносваш и браносам.Бранувам.
гранясвам - гранясваш, несв. и гранясам, св.За мазнина - ставам гранив.
грандоман - мн. грандомани, м.Лице, обзето от грандомания.// прил. грандомански, грандоман ска, грандоманско, мн. грандомански. Грандомански п...
гранулома - мн. грануломи, ж.Гранулом.
гранулоза - (по нлат. granulum 'зрънце' + -оза')Биохим. Съставна част на скорбялата, която се оцветява в синьо от йода.
докторант - мн. докторанти, м. Човек, който подготвя докторат.
дъждобран - мн. дъждобрани, (два) дъждобрана, м. Вид тънка наметка, която не пропуска вода.
есперанто - само ед. Изкуствен език, създаден върху основата на романските езици.
захранвам - захранваш, несв. и захраня, св. 1. Кого. Започвам да давам на кърмаче (дете или животно) друга храна освен кърма. Захраниха го с к...
мъжкарана - мн. мъжкарани, ж. Разг. Жена, която е с мъжки характер и поведение.
номиниран - номинирана, номинирано, мн. номинирани, прил. Който има номинация.
ограничен - ограничена, ограничено, мн. ограничени, прил. 1. Който е с определени граници, с ограничения. 2. Прен. Незначителен, неголям. Огра...
орангутан - мн. орангутани, (два) орангутана, м. 1. Голяма човекоподобна маймуна. 2. Прен. Груб, грозен човек.
оранжерия - мн. оранжерии, ж. Отоплявано остъклено помещение за отглеждане на растения; парник. // прил. оранжериен, оранжерийна, оранжерийно,...
изранявам - израняваш, несв. и израня, св.; какво. Правя да се покрие с рани. — изранявам се/ израня се. Покривам се с рани.
изхранвам - изхранваш, несв. и изхраня, св.; кого/ какво. 1. Задоволявам с храна. Изхранват животните с царевица. 2. Изкарвам средства за прех...
карантина - само ед. Изолиране на лица или места за определено време, за да се предотврати разпространяването на заразни болести. Тук има кара...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: