Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ran - Намерени са 341 думи от търсенето
недохранване - мн. недохранвания. ср. Недостатъчно хранене, недояждане.
карантинирам - карантинираш, несв. и св.; кого/ какво. Държа под карантина. Трябва да карантинираме болните.
квартирантка - мн. квартирантки, ж. Жена квартирант.
крайграничен - крайгранична, крайгранично, мн. крайгранични, прил. Който се намира близо до границата. Крайгранично село.
нехранимайка - и нехранимайко, мн. нехранимайковци, м. Пренебр. Човек, който няма почтено занимание: безделник.
оркестрантка - мн. оркестрантки, ж. Жена оркестрант.
отбранителен - отбранителна, отбранително, мн. отбранителни, прил. Който се използва за отбрана, служи за отбрана. Отбранителни действия.
пространство - мн. пространства, ср. 1. Спец. Само ед. Форма на съществуване на материята, която има протяжност и обем. Пространство и време. 2. ...
равностранен - равностранна, равностранно, мн. равностранни, прил. Който е с еднакви, равни страни. Равностранен триъгълник. // същ. равностранно...
разностранен - разностранна, разностранно, мн. разностранни, прил. 1. Спец. Който има различни по големина страни. Разностранен триъгълник. 2. Пр...
разпространя - разпространиш, мин. св. разпространих, мин. прич. разпространил, св. — вж. разпространявам.
ретранслатор - мн. ретранслатори, (два) ретранслатора, м. Станция за ретранслация.
ретранслация - само ед. Спец. Препредаване на радио- или телевизионна програма.
ретранслирам - ретранслираш, несв. и св.; какво. Препредавам.
странствувам - странствуваш, несв. Странствам.
транспортьор - мн. транспортьори, (два) транспортьора, м. 1. Конвейер за преместване на товари. 2. Военна машина за превозване на хора и товари.
телохранител - телохранителят, телохранителя, мн. телохранители, м. Човек, който пази, защитава друг човек, обикн. високопоставен, срещу заплащан...
тиранствувам - тиранствуваш, несв. Тиранствам.
транскрипция - само ед. 1. Спец. В езикознанието — предаване на думи или букви от един език с букви на друг език, като се спазва оригиналният изг...
транспозиция - мн. транспозиции, ж. Преместване, разместване.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: