Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ran - Намерени са 341 думи от търсенето
храносмилане - само ед. Процес на разграждане, смилане на храната в организма. Добро храносмилане. // прил. храносмилателен, храносмилателна, хра...
чуждестранен - чуждестранна, чуждестранно, мн. чуждестранни, прил. Който принадлежи на чужда страна или се отнася до чужда страна. Чуждестранен п...
чуждестранец - мн. чуждестранци, м. Остар. Жител на чужда страна; чужденец.
дисциплиниран - дисциплинирана, дисциплинирано, мн. дисциплинирани, прил. Който спазва дисциплината; възпитан. Дисциплиниран ученик. // същ. дисци...
ограничителен - ограничителна, ограничително, мн. ограничителни, прил. Който налага ограничения. Ограничителни действия. Ограничителна пътна марки...
предохранявам - предохраняваш, несв. и предохраня, св.; какво/кого. Предпазвам.
разграничавам - разграничаваш, несв. и разгранича, св. 1. Какво. Поставям ясна граница между две територии; разделям. 2. Прен. Какво/ кого. Правя ...
разграничение - мн. разграничения, ср. Отделяне на едно от друго; прокарване на граница.
разпространен - разпространена, разпространено, мн. разпространени, прил. Широко известен. Разпространено мнение.
транскрибирам - транскрибираш, несв. и св.; какво. Правя транскрипция.
трансплантант - мн. трансплантанти, (два) трансплантанта, м. Спец. Орган или част от орган — това, което се трансплантира.
транспортирам - транспортираш, несв. и св.; какво/кого. Превозвам, пренасям. // същ. транспортиране, ср.
трансформатор - мн. трансформатори, (два) трансформатора, м. Съоръжение за изменяне на напрежението на електрическата енергия.
трансформирам - трансформираш, несв. и св.; какво. Преобразувам, превръщам от едно в друго. // същ. трансформация, ж. // същ. трансформиране, ср.
самосъхранение - само ед. Защита и запазване на собственото здраве, живот, личност, талант и др. Механизми за самосъхранение. Самосъхранение на кул...
самосъхраня се - самосъхраниш се, мин. св. самосъхраних се, мин. прич. самосъхранил се, св. — вж. самосъхранявам се.
съквартирантка - мн. съквартирантки, ж. Жена съквартирант.
катраненочерен - катраненочерна, катраненочерно, мн. катраненочерни, прил. Който е с черен цвят като катран.
книгохранилище - мн. книгохранилища, ср. Помещение към библиотека, в което са подредени книгите. Книгата не е в книгохранилището.
транслитерация - само ед. Спец. В езикознанието - предаване на букви от една азбука чрез букви от друга азбука, без оглед на оригиналния им изговор...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: