Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ran - Намерени са 341 думи от търсенето
ограничавам - ограничаваш, несв. и огранича, св. 1. Какво. Поставям граница на нещо. Ограничихме престоя си, за да не затрудняваме домакините. 2...
ограничение - мн. ограничения, ср. 1. Ограничаване. 2. Правило, норма, които ограничават някакви действия.
отстранявам - отстраняваш, несв. и отстраня, св. 1. Какво/ кого. Дръпвам, отмествам настрани. Отстрани детето от прозореца. 2. Кого. Временно ка...
охранителен - охранителна, охранително, мн. охранителни, прил. Който служи за охраняване; предпазен. Охранителна система.
прононсиран - прононсирана, прононсирано, мн. прононсирани, прил. Който е афиширал, показал е ясно политическите си или други убеждения; отявлен...
протуберанс - мн. протуберанси, м. Спец. Обикн. мн. Огромни газови изригвания в хромосферата на Слънцето или над нея.
ранобудница - мн. ранобудници, ж. Жена ранобудник.
самоотбрана - само ед. Отбрана на самия себе си със собствени сили и средства при нападение; самозащита. Преминавам към самоотбрана.
тиранизирам - тиранизираш, несв. и св.; кого. Измъчвам, потискам, малтретирам. Тиранизирам подчинените си. Тиранизирам семейството си.
транспарант - мн. транспаранти, м. Приспособление, направено от плат, хартия, алуминий и др., което се поставя на прозорец за предпазване от слъ...
уранография - само ед. Описание на небесните тела.
хидратиране - само ед. Спец. Насищане на съединение с вода, без да се осъществява химическо преразлагане.
хранопровод - мн. хранопроводи, (два) хранопровода, м. Обикн. ед. Орган във форма на тръба, по която храната преминава от устата в стомаха. // п...
докторантура - обикн. ед. Организирана планирана подготовка на докторат.
едностранчив - едностранчива, едностранчиво, мн. едностранчиви, прил. Ограничен, развит или разработен само в една посока. Едностранчив подход. Е...
емигрантство - само ед. Живот на емигрант, пребиваване на емигрант. В емигрантство.
ентусиазиран - ентусиазирана, ентусиазирано, мн. ентусиазирани, прил. Който е обхванат от ентусиазъм или изразява ентусиазъм.
забранителен - забранителна, забранително, мн. забранителни, прил. Който забранява нещо. Забранителен пътен знак.
съквартирант - мн. съквартиранти, м. Човек, който живее в същата квартира. Моят съквартирант е много приятен човек.
комплексиран - комплексирана, комплексирано, мн. комплексирани, прил. Който има комплекси (в 3 знач.). Комплексирана личност.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: