Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------вам - Намерени са 905 думи от търсенето
привиквам - привикваш, несв. и привикна, св. Добивам навик, привичка; свиквам, приучавам се, навиквам. Привикнах да уча вечер.
приютявам - приютяваш, несв. и приютя, св.; кого. Давам подслон; настанявам при себе си.
продумвам - продумваш, несв. и продумам, св. Казвам нещо, започвам да говоря, нарушавам мълчанието си; проговарям (във 2 знач.).
проумявам - проумяваш, несв. и проумея, св. Разбирам. Най-сетне проумях.
пазарувам - пазаруваш, несв. и св.; какво. Купувам, търгувам. Отивам, да пазарувам.
пиянствам - пиянстваш, несв. Отдавам се на пиянство (в 1 знач.), пия много алкохолни напитки.
пладнувам - пладнуваш, несв. 1. Прекарвам летните горещини около пладне на сянка. Овцете пладнуваха под един голям орех. 2. Диал. Обядвам.
повелявам - повеляваш, несв. и повеля, св. 1. На кого. Категорично заповядвам; изисквам. 2. Над кого. Владея, господарствам, разпореждам. В те...
поверявам - поверяваш, несв. и поверя, св.; какво, на кого. Споделям или възлагам с доверие. Поверявам тайните си на теб. Поверявам му тази ра...
повишавам - повишаваш, несв. и повиша, св. 1. Какво. Повдигам, увеличавам стойността. Повишавам заплатата. 2. Кого. Издигам по-високо в кариер...
повлиявам - повлияваш, несв. и повлияя, св.; на кого/на какво. Оказвам влияние с резултат. — повлиявам се/повлияя се. От какво/от кого. Изпитв...
погасявам - погасяваш, несв. и погася, св.; какво. 1. Правя да не гори (огън). 2. Изплащам дълг.
погорявам - погоряваш, несв. и погоря, св. 1. Горя малко време. 2. Диал. За какво. Обзема ме жажда или силно желание. Погорявам за вода.
погребвам - погребваш, несв. и погреба, св. 1. Кого. Заравям мъртвец; закопавам. 2. Прен. Какво. Изгубвам, погубвам, унищожавам. Погребвам мин...
подарявам - подаряваш, несв. и подаря, св.; какво, на кого. Давам подарък.
подбягвам - подбягваш, несв. и подбягна, св. 1. Бягам, спирам за малко и пак продължавам да бягам. 2. Вървя бързо, с подтичване.
подвезвам - подвезваш, несв. и подвежа, св.; какво. Подвързвам.
подвиквам - подвикваш, несв. и подвикна, св. 1. На кого. Викам, извиквам изведнъж или от време на време. 2. Карам се, нахоквам.
подгизвам - подгизваш, несв. и подгизна, св. Просмуквам се с вода; намокрям се обилно.
подгонвам - подгонваш, несв. и подгоня, св. 1. Какво/кого. Започвам да гоня; погвам. 2, Прен. Разг. Кого. Преследвам, не оставям на мира. Шефъ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: