Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------вам - Намерени са 905 думи от търсенето
заякчавам - заякчаваш, несв. и заякча, св. 1. Кого/ какво. Правя физически и психически по-здрав, по-устойчив. Чистият въздух заякчи здравето ...
избелявам - избеляваш, несв. и избелея, св. Загубвам яркостта на първоначалния си цвят, ставам по-блед, безцветен. Блузата е избеляла. Луната ...
изковавам - изковаваш, несв. и изкова, св.; какво. 1. Изработвам чрез коване. 2. Създавам, изработвам; съчинявам. Изковавам съдбата си. Изкова...
изкупувам - изкупваш, несв. и изкупя, св. 1. Какво. Понасям трудности, жертвам в името на нещо ценно. Изкупвам любовта си със страдание. Изкуп...
излекувам - излекуваш, св. 1. Кого/какво. Лекувам до пълно оздравяване или премахване на болестта. Лекарят я излекува от главоболието. Излекув...
излинявам - излиняваш, несв. и излинея, св. 1. Ставам блед, избелявам. Цветовете на плата бяха излинели. 2. Прен. Отслабвам физически, побледн...
изоставам - изоставаш, несв. и изостана, св. 1. Оставам по-назад от другите, с които се движа, работя и др. Спряхме за малко и изостанахме от ...
изпотявам - изпотяваш, несв. и изпотя, св. 1. Кого/какво. Причинявам потене. Изпотих конете. Изпоти ме тая ракия. 2. Прен. Кого. Измъчвам, за...
изрусявам - изрусяваш, несв. и изрусея, св. Ставам рус, светъл. Късата му коса беше изрусяла от слънцето.
изтупквам - изтупкваш, несв. и изтупкам, св. Тупкам един път или няколко пъти по един път.
изцерявам - изцеряваш, несв. и изцеря, св.; кого/какво. Разг. 1. Успявам да направя здрав, да излекувам. 2. Прен. Успявам да премахна недостат...
изяснявам - изясняваш, несв. и изясня, св.; какво. Правя ясен, обяснявам докрай. - изяснявам се/изясня се. 1. За небе, поглед, изражение - ста...
изблейвам - изблейваш, несв. и изблея, св. Блейвам един път или няколко пъти по веднъж. Овцата изблейваше от време на време.
изблизвам - изблизваш, несв. и изближа, св.; какво. Ближа докрай. Изблиза една лъжица мед.
избликвам - избликваш, несв. и избликна, св. 1. За течност — избивам навън с един тласък, внезапно и силно. Водата избликна силно и спря. 2. З...
изброявам - изброяваш, несв. и изброя, св.; какво/ кого. 1. Изказвам по ред, изреждам един по един. Изброявам гостите, които ще дойдат. Изброй...
избръсвам - избръсваш, несв. и избръсна, св.; кого/какво. Бръсна докрай; обръсвам. — избръсвам се/избръсна се. Избръсвам себе си.
избучавам - избучаваш, несв. и избуча, св. 1. Издавам кратко бучене. Вятърът избуча в клоните и утихна. 2. Прен. Казвам с дебел глас или извър...
избързвам - избързваш, несв. и избързам, св. 1. Успявам да свърша нещо по-бързо; прибързвам. Избързах да се прибера по-рано. 2. Правя нещо по-...
избърсвам - избърсваш, несв. и избърша, св. Бърша докрай, всичко. Избърсах мебелите. // прил. избърсан, избърсана, избърсано, мн. избърсани.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: