Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------вам - Намерени са 905 думи от търсенето
отърчавам - отърчаваш, несв. и отърча, св. С тичане отивам някъде; изтичвам.
ощърбявам - ощърбяваш, несв. и ощърбея, св. Разг. 1. Ставам щърб. 2. Прен. Остарявам.
побързвам - побързваш, несв. и побързам, св. 1. Полагам усилие да стане по-бързо. Побързай да се върнеш. 2. Вървя по-бързо. Побързайте, за да ...
помръквам - помръкваш, несв. и помръкна, св. Ставам мрачен. Небето помръкна. Лицето му помръкна.
потръпвам - потръпваш, несв. и потръпна, св. Внезапно започвам да треперя; побиват ме тръпки. Потръпвам от ужас.
пресъхвам - пресъхваш, несв. и пресъхна, св. 1. Губя течността, влагата си. Устните ми пресъхват. Реката пресъхва. 2. Съхна повече от необход...
побърквам - побъркваш, несв. и побъркам, св. 1. В какво. Бъркам за малко време или от време на време. Някой побърква в джоба ми. 2. Остар. Пре...
погърчвам - погърчваш, несв. и погърча, св. 1. Кого. Правя насила грък. 2. Какво. Придавам гръцки характер и особености. — погърчвам се/ погър...
подлъгвам - подлъгваш, несв. и подлъжа, св.; кого. Мамя, лъжа, подмамвам.
подпъхвам - подпъхваш, несв. и подпъхна, св.; какво. 1. Пъхам отдолу под нещо. 2. Прен. Давам подкуп. Подпъхвам пари.
подръпвам - подръпваш, несв. и подръпна, св.; какво. 1. Дърпам леко или от време на време. 2. Поемам леко от цигарата или поемам от време на в...
покълнвам - покълнваш, несв. и покълня, св. За растение — пущам кълн.
покъртвам - покъртваш, несв. и покъртя, св. 1. Какво. Къртя малко или от време на време. 2. Прен. Кого. Предизвиквам дълбока жалост, съчувстви...
помръдвам - помръдваш, несв. и помръдна, св. Едва мърдам или мръдвам. Не помръдвам.
поскъпвам - поскъпваш, несв. и поскъпна, св. Ставам по-скъп. Хлябът поскъпва.
посръбвам - посръбваш, несв. и посръбна, св. 1. Какво. Пия, сръбвам малко или от време на време. 2. Разг. Обичам да пия алкохол; попийвам си.
постъпвам - постъпваш, несв. и постъпя, св. 1. Действам по определен начин. Постъпвам според разбиранията си. 2. Устройвам се някъде. Постъпва...
потръгвам - потръгваш, несв. и потръгна, св. Разг. Само в трето лице. Започва да върви на добре. Работата потръгна.
потъпквам - потъпкваш, несв. и потъпча, св.; какво. 1. Смачквам чрез тъпкане. Потъпквам розите. 2. Прен. Потушавам. Потъпкаха въстанието. 3. П...
потърсвам - потърсваш, несв. и потърся, св.; кого/ какво. Търся еднократно или кратко време.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: