Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------вам - Намерени са 905 думи от търсенето
изживявам - изживяваш, несв. и изживея, св.; какво. 1. Минавам, прекарвам време, живот и т. н. Изживявам щастливо време. Изживях половината от...
изигравам - изиграваш, несв. и изиграя, св. 1. Какво. Играя от началото докрай игра (в 1, 2, 3, 6, 7 и 8 знач.). Изиграх две игри на тенис. Из...
изкипявам - изкипяваш, несв. и изкипя, св. 1. За течност или рядка маса — при кипене излизам от съда. 2. Какво. Оставям да изкипи. С този съд ...
изключвам - изключваш, несв. и изключа, св. 1. Кого/какво. Отстранявам, премахвам от група, организация, учебно заведение, от списък и под. Из...
изкопавам - изкопаваш, несв. и изкопая, св.; какво. 1. Чрез копаене завършвам дупка, яма, изкоп. Изкопавам изкоп за основи. 2. Чрез копаене из...
изкопчвам - изкопчваш, несв. и изкопча, св. 1. Какво/кого. Изтръгвам от ръцете на някого. Изкопни парите от ръцете му. 2. Прен. Какво. Получав...
изкормвам - изкормваш, несв. и изкормя, св. 1. Какво. Обикн. за умъртвено животно — изваждам вътрешностите. Изкормвам риба. Изкормвам овца. 2....
изкрадвам - изкрадваш, несв. и изкрада, св.; какво. Крада много или всичко от определеното. Изкрадоха на хората кокошките.
изкряквам - изкрякваш, несв. и изкрякам, св. 1. Крякам един път или няколко пъти по един. 2. Прен. Казвам нещо с викане, наподобяващо крякане....
изкълчвам - изкълчваш, несв. и изкълча, св. 1. Какво. Измествам кост в става. Паднах и си изкълчих ръката. 2. Прен. Преиначавам, изопачавам фа...
изкъртвам - изкъртваш, несв. и изкъртя, св.; какво. Къртя изцяло. Вятърът изкърти тополата. — изкъртвам се/изкъртя се. Къртя се.
излъсквам - излъскваш, несв. и излъскам, св.; какво. Правя нещо да стане много лъскаво. Излъсках обувките си.
измръзвам - измръзваш, несв. и измръзна, св. 1. Мръзна дълго, ставам студен, премръзнал. Носът ми измръзна. 2. За растение, животно или човек ...
изпръхвам - изпръхваш, несв. и изпръхна, св. 1. За хляб, сирене, влажна земя — засъхвам по повърхността, роня се. Земята изпръхна и може да се...
изпържвам - изпържваш, несв. и изпържа, св.; какво. Пържа до готовност. Изпържих яйца. — изпържвам се/изпържа се. Разг. Ставам с болезнено зач...
изтръгвам - изтръгваш, несв. и изтръгна, св. 1. Какво. Със сила изваждам изцяло, с корена. Бурята изтръгнала дървото. С машини изтръгнаха дърв...
изтръпвам - изтръпваш, несв. и изтръпна, св. 1. Схващам се, сковавам се, ставам безчувствен от болка, студ и др. Краката ми изтръпнаха от студ...
изтърквам - изтъркваш, несв. и изтъркам, св.; какво. Изтривам. — изтърквам се/изтъркам се. 1. Изтривам се, износвам се. 2. Прен. Разг. Престав...
изтърсвам - изтърсваш, несв. и изтърся, св.; какво. 1. Тръскам, за да падне нещо — прах и под.; тупам. Изтърсвам покривка. Изтърсвам одеяло. 2...
кръвясвам - кръвясваш, несв. и кръвясам, св. Обикн. за очи — изпълвам се, наливам се с кръв.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: