Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------вам - Намерени са 905 думи от търсенето
оплодявам - оплодяваш, несв. и оплодя, св.; какво/кого. Правя да се появи зародиш или плод у човек, животно или растение.
опознавам - опознаваш, несв. и опозная, св.; кого/ какво. Запознавам се добре с някого или нещо. Опозна хората и бита им.
опошлявам - опошляваш, несв. и опошля, св.; какво. Правя нещо да стане пошло; развалям.
опримчвам - опримчваш, несв. и опримча, св.; какво/кого. 1. Овързвам с примки. 2. Улавям с примка, впримчвам.
опрощавам - опрощаваш, несв. и опростя, св. 1. Кого. Давам прошка за грехове. Господ ще опрости всички ни. 2. Какво. Освобождавам от задължени...
опустявам - опустяваш, несв. и опустея, св. Ставам пуст. Къщата им опустя, след като се преселиха в града.
изкусявам - изкусяваш, несв. и изкуся, св. Изкушавам.
изкуфявам - изкуфяваш, несв. и изкуфея, св. 1. За плод — ставам кух. Ряпата е вече изкуфяла. 2. Прен. Пренебр. За човек — оглупявам. Тоя старе...
изкушавам - изкушаваш, несв. и изкуша, св.; кого. Подмамвам с нещо привлекателно; съблазнявам. Изкуши я с парите си. — изкушавам се/ изкуша се...
излежавам - излежаваш, несв. и излежа, св.; какво. Прекарвам от край до край присъда в затвора. Излежа си двете години. — излежавам се/излежа ...
излетявам - излетяваш, несв. Излитам.
измачквам - измачкваш, несв. и измачкам, св. Мачкам много или всички от определения брой; смачквам. Измачкала си си полата. — измачквам се/изм...
измествам - изместваш, несв. и изместя, св. 1. Какво/кого. Променям мястото; премествам. Измествам стола към масата. Изместиха го в друго учил...
изминавам - изминаваш, несв. и измина, св. 1. Какво. Минавам определено разстояние. Изминахме пътя от Бургас до Сливен. 2. За период от време ...
изнурявам - изнуряваш, несв. и изнуря, св.; кого. Довеждам до крайно физическо или нравствено изтощение. — изнурявам се/изнуря се. Изпадам в к...
изпикавам - изпикаваш, несв. и изпикая, св.; какво. С пикане изхвърлям. Изпика много урина. — изпикавам се/изпикая се. Изхвърлям от себе си от...
изпищявам - изпищяваш, несв. и изпищя, св. 1. Надавам кратък писък. Детето изпищя силно. 2. Казвам с пищене или с писклив глас. Хайде! — изпищ...
изплаквам - изплакваш, несв. и изплакна, св.; какво. Измивам с плакнене. Изплакнах чашите. • Изплаквам/изплакна си гърлото. 1. Промивам си гър...
изплашвам - изплашваш, несв. и изплаша, св.; кого. Причинявам страх; уплашвам. — изплашвам се/ изплаша се. Изведнъж изпитвам страх, уплашвам с...
изпразвам - изпразваш, несв. и изпразня, св. 1. Какво. Правя да стане празен; опразвам. Изпразвам си чантата. Изпразвам шкафа. Изпразвам стаят...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: